Map Rechten en plichten

Onder rechten en plichten vind je de documenten, die ROC hanteert als het gaat om de gedragscode van ROC Nijmegen, het studentenstatuut, het privacyreglement, de praktijkovereenkomst, de leerovereenkomst en het reglement medezeggenschap.

Documenten

pdf Algemene voorwaarden Beroepspraktijkvormingsovereenkomst

Downloaden (pdf, 1.80 MB)

Voorbeeld Algemene voorwaarden BPVO_2020-03.pdf

pdf Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst (Beroepsonderwijs)

Downloaden (pdf, 2.33 MB)

Voorbeeld Algemene voorwaarden OWO_2020-03.pdf

pdf Algemene Voorwaarden Onderwijsovereenkomst (Educatie)

Downloaden (pdf, 84 KB)

Algemene Voorwaarden Onderwijsovereenkomst (Educatie).pdf

pdf Algemene Voorwaarden Onderwijsovereenkomst (VAVO)

Downloaden (pdf, 1.16 MB)

Voorbeeld Algemene voorwaarden OWO_2020-03_VAVO.pdf

pdf ANBI formulier 2020

Downloaden (pdf, 340 KB)

ANBI formulier 2020.pdf

pdf ANBI formulier 2021

Downloaden (pdf, 212 KB)

ANBI formulier 2021.pdf

pdf Examenreglement ROC Nijmegen

Downloaden (pdf, 318 KB)

Examenreglement ROC Nijmegen 2021.pdf

pdf Gedragscode

Downloaden (pdf, 44 KB)

gedragscode1.pdf

pdf Integriteitscode ROC Nijmegen

Downloaden (pdf, 145 KB)

Integriteitscode ROC Nijmegen april 2020.pdf

pdf Klachtenregeling algemene aard en bezwaren tegen beslissing

Downloaden (pdf, 76 KB)

Tekst website Algemene klachtenregeling ROC Nijmegen.pdf

pdf Klachtenregeling discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld

Downloaden (pdf, 228 KB)

2014-04_Vastgesteld_-_klachtenregeling_discriminatie__seksuele_intimidatie_en_agressie_geweld_-_versie__januari_2014.pdf

pdf Klokkenluidersregeling

Downloaden (pdf, 250 KB)

2017-04 Klokkenluidersregeling ROC Nijmegen per 1 april 2017.pdf

pdf Medezeggenschapsstatuut

Downloaden (pdf, 73 KB)

Medezeggenschapsstatuut ROC Nijmegen 2020 .pdf

pdf Netwerkreglement

Downloaden (pdf, 23 KB)

Netwerkreglement2004.pdf

pdf Organogram ROC Nijmegen

Downloaden (pdf, 192 KB)

Algemeen ROC Nijmegen Organogram.pdf

pdf Papieren doorstroomdossier

Downloaden (pdf, 79 KB)

Doorstroomdossier 2020.pdf

document Presentatie Adviesrapport communicatie met decanen

Downloaden (pptx, 1.15 MB)

Presentatie Adviesrapport communicatie met decanen.pptx

pdf Privacyreglement

Downloaden (pdf, 161 KB)

Privacyreglement studenten 2019-12 Vastgesteld.pdf

pdf Reglement Commissie van Beroep voor examens

Downloaden (pdf, 93 KB)

Tekst website Reglement Commissie van Beroep examinering.pdf

pdf Studentenstatuut

Downloaden (pdf, 193 KB)

Studentenstatuut ROC Nijmegen 2019.pdf

pdf Verzuimprotocol

Downloaden (pdf, 1.96 MB)

Verzuimprotocol 2020.pdf

pdf Voorbeeld Afsluitend Opleidingsblad

Downloaden (pdf, 1.77 MB)

Voorbeeld Afsluitend opleidingsblad_2020-03.pdf

pdf Voorbeeld Beroepspraktijkvormingsovereenkomst

Downloaden (pdf, 2.47 MB)

Voorbeeld BPVO_2020-03.pdf

pdf Voorbeeld onderwijsovereenkomst

Downloaden (pdf, 2.94 MB)

Voorbeeld OWO_2020-03.pdf

pdf Voorbeeld Onderwijsovereenkomst (Educatie)

Downloaden (pdf, 141 KB)

Voorbeeld Onderwijsovereenkomst (Educatie).pdf

pdf Voorbeeld onderwijsovereenkomst (VAVO)

Downloaden (pdf, 1.16 MB)

Voorbeeld OWO_2020-03_VAVO.pdf

pdf Voorbeeld Opleidingsblad

Downloaden (pdf, 679 KB)

Opleidingsblad 2018_11.pdf

document Vsvcijfers 16 17 definitief portal

Downloaden (docx, 30 KB)

vsvcijfers 16_17_definitief_portal.docx