Coronavirus
Geen examinering in gebouwen ROC Nijmegen
Meer info

Rechten en plichten

ROC Nijmegen heeft een Studentenstatuut, bestaande uit de volgende onderdelen:

Klokkenluidersregeling

Heb jij een vermoeden van een misstand binnen ROC Nijmegen? Dan hebben wij een zogenaamde 'klokkenluidersregeling': een procedure die door medewerkers en studenten gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat. Deze misstand kan betrekking hebben op maatschappelijke situaties waarbij het milieu, de veiligheid of gezondheid van personen en/of organisaties in gevaar zijn of dat er sprake is van een strafbaar feit, overtreding van wettelijke bepalingen of onethisch gedrag.