Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Rechten en plichten

Binnen en buiten onze school ga je respectvol met jezelf, met elkaar en met je omgeving om. Iedereen hoort erbij, mag zijn wie hij/zij is. Ongeacht geloof, cultuur en geaardheid. Iedereen hoort zich namelijk veilig en prettig te voelen. 

ROC Nijmegen heeft een Studentenstatuut.

Het studentenstatuut bestaat uit de volgende onderdelen

Onderwijsovereenkomsten

Klokkenluidersregeling

Heb jij een vermoeden van een misstand binnen ROC Nijmegen? Dan hebben wij een zogenaamde 'klokkenluidersregeling': een procedure die door medewerkers en studenten gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat. Deze misstand kan betrekking hebben op maatschappelijke situaties waarbij het milieu, de veiligheid of gezondheid van personen en/of organisaties in gevaar zijn of dat er sprake is van een strafbaar feit, overtreding van wettelijke bepalingen of onethisch gedrag. 

Terug naar boven