Klachten en suggesties

Voel je je niet prettig bij het gedrag van een medestudent, docent of andere medewerker van ROC Nijmegen? Heb je je verdiept in jouw rechten en plichten en geprobeerd om het met 'de andere partij' op te lossen? Als dat niet gelukt is, mag je een klacht indienen.

Zo meld je een klacht

Wat je moet doen, hangt af van jouw situatie. 

1. Je hebt last van discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of geweld

Neem contact op met een van onze vertrouwenspersonen.

2. Jij - of iemand anders - wordt gepest

Meld het online bij ons Meldpunt pesten

3. Je bent het niet eens met de beslissing over je aanmelding of intake

Lees nogmaals de algemene toelatingseisen. En de eventuele specifieke toelatingseisen van jouw beroepsopleiding. Als je vindt dat we jouw aanmelding niet goed hebben behandeld, maak dan gebruik van het klachtenformulier.

Meld jouw klacht digitaal

4. Je hebt een klacht over een toets of examen

Neem contact op met de teammanager van je opleiding.

5. Je hebt een andere klacht

Is er iets anders aan de hand? Dan heet jouw klacht een 'klacht van algemene aard'. Gebruik hiervoor het klachtenformulier.

Meld jouw klacht digitaal

Is het terecht om een klacht in te dienen?

Check vóórdat je het formulier verstuurt wat je rechten en plichten zijn. Deze staan in ons Studentenstatuut. Dat helpt jou om je klacht beter te verwoorden en sneller tot een oplossing te komen!

Wat gebeurt er als je het klachtenformulier hebt verstuurd?

  • Binnen een week krijg je een ontvangstbevestiging met informatie hoe en wanneer je klacht wordt behandeld
  • In alle gevallen krijg je zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 15 werkdagen, bericht met het resultaat van de afhandeling
  • Sommige klachten vragen meer tijd. We zorgen er wel voor dat je klacht binnen 6 weken (30 werkdagen) afgehandeld is

Niet eens met de afhandeling van je klacht?

  • Binnen zes weken nadat de uitspraak is meegedeeld moet je beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep. Dan treedt het reglement van de Commissie van Beroep ROC Nijmegen in werking.

Meld je klacht digitaal

Vul uw naam in
Wat is je geboortedatum?
Welke opleiding doe je?
Vul je telefoonnummer in
Vul je e-mailadres in
Kies een locatie
Wat is je klacht?
Vergeet deze niet aan te vinken