Coronavirus
Lees hoe wij omgaan met corona (COVID-19).
Meer info

Jaarstukken

In onze jaarstukken leggen wij verantwoording af over de behaalde resultaten van het betreffende kalenderjaar.

De jaarverslaggeving bestaat uit:

  • het bestuursverslag
  • de  jaarrekening
  • de overige gegevens

Jaarstukken ROC Nijmegen van de afgelopen jaren