Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Privacy

De bescherming van jouw privacy is voor ons van groot belang. Daarom stellen we alles in het werk om je privacy te beschermen en tegelijkertijd ons onderwijs zo persoonlijk mogelijk te maken.

ROC Nijmegen verwerkt van al haar (aankomende) studenten en websitebezoekers persoonsgegevens. ROC Nijmegen vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en houdt zich aan de wetgeving hierover, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG), de Leerplichtwet en de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB).

In deze privacyverklaring leggen wij graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van onze (aankomende) studenten en websitebezoekers omgaan.

Hoe zijn wij te bereiken?

Contactgegevens ROC Nijmegen:
Campusbaan 12, 6512 BT Nijmegen

Verwerkingsverantwoordelijke van ROC Nijmegen:
College van Bestuur

Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming:
Niels Dutij, n.dutij@roc-nijmegen.nl

Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring kun je een e-mail sturen naar: ibploket@roc-nijmegen.nl.

Dit document is een bewerking van de modelprivacyverklaring van Kennisnet (CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie). ROC Nijmegen zal de privacyverklaring om de zoveel tijd updaten. Wij raden iedereen dan ook aan om onze website met enige regelmaat te bezoeken, voor de meest actuele versie van deze privacyverklaring.

Terug naar boven