Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Verzuim - zo werkt het

Hoe zit het eigenlijk precies als je zoon of dochter niet naar school kan komen? Welke regels zijn er precies voor verzuim? Hoe moet het gemeld worden, hoe vraagt je kind verlof aan en wanneer moeten wij het melden bij DUO? Zo werkt het. 

Welke soorten verzuim zijn er?

Er zijn verschillende typen van afwezigheid:

Geoorloofd verzuim 

Bij geoorloofd verzuim is er een geldige reden waarom de student niet aanwezig kan zijn. Zoals ziekte of vrijstelling voor een vak. Ziekte moet wél worden gemeld bij Het PresentiePunt.

Andere oorzaken van geoorloofd verzuim zijn bijvoorbeeld: een afspraak bij de orthodontist of arts, rijexamen doen of een trouwerij.  

Geoorloofd verzuim moet op tijd worden aangevraagd bij de presentiemedewerker van de opleiding. Minimaal één dag van tevoren.  

Ongeoorloofd verzuim 

Is je dochter of zoon zonder geldige reden afwezig? Dit heet ongeoorloofd verzuim. De ondertekende onderwijsovereenkomst wordt niet nagekomen én je kind overtreedt de Leerplichtwet. Wij houden voor al onze studenten de regelingen uit de Leerplichtwet aan.

Onder ongeoorloofd verzuim verstaan we onder andere: 

Gaat je kind zonder toestemming van school (deels) buiten de schoolvakanties op vakantie én is je zoon of dochter jonger dan 18 jaar? Dan kan de leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal opmaken.

Bijzonder verlof 

Regelingen voor bijzonder verlof zijn vastgelegd in de wet. Wij moeten ons daar aan houden. Bijzonder verlof valt onder geoorloofd verzuim en kan dus aangevraagd worden. Dit moet je kind minimaal één dag van tevoren aanvragen bij Het PresentiePunt, met een bewijsstuk of verklaring van de aanvraag. Is je zoon of dochter nog geen 18 jaar? Dan vraag je als ouder/verzorger bijzonder verlof aan.

Alleen in bijzondere gevallen wordt dit verlof goedgekeurd door de teammanager van de opleiding.

Te laat komen

Is je kind te laat op school en is de les begonnen? Dit valt ook onder verzuim.

Ziek zijn

Onder geoorloofd verzuim valt ziekte. Ziekmelden moet ‘s ochtends tussen 08.00 en 10.00 uur, bij Het PresentiePunt van de opleiding. Is je zoon of dochter jonger dan 18 jaar? Dan meld je hem/haar telefonisch ziek bij Het PresentiePunt van de opleiding.
Wordt je kind op school ziek? Dan moet hij of zij dit melden bij Het PresentiePunt voor het naar huis gaan.

Ziek en beter melden

Ziek en beter melden kun je bij Het PresentiePunt.

Zij zijn telefonisch te bereiken via 024 - 89 04 500

Voor de vavo bel 024 - 89 04 600

Heb je een andere vraag over verzuim of ziekte, stuur dan een mail naar het presentiepunt van je opleiding.

Wanneer heeft mijn kind les?

Als ouder of verzorger is het handig om te weten wanneer je kind les heeft. Dan valt het ook op als je kind bijvoorbeeld thuis is terwijl het in de klas hoort te zitten. Het lesrooster van je zoon of dochter kun je bekijken op onze speciale roosterwebsite. Kies de klas van jouw zoon of dochter om zijn of haar rooster te zien.

Wanneer melden wij verzuim bij DUO?

Wij zijn wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Wij melden het bij DUO als je zoon of dochter:

Jonger dan 18?

Bij studenten die jonger zijn dan 18 jaar komt de melding terecht bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar jouw zoon of dochter woont. Als ouder of verzorger word je hier schriftelijk over geïnformeerd.

De Rijksoverheid wil dat meer jongeren een startkwalificatie halen. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo niveau 2-diploma. Wanneer een student zonder startkwalificatie te vaak ongeoorloofd afwezig is, moet het roc dit melden bij het landelijke verzuimloket van DUO.

Ouder dan 18

ROC Nijmegen meldt studenten van 18 tot en met 22 jaar zonder startkwalificatie bij het verzuimloket van DUO in de volgende situaties:

Wat gebeurt er na de melding?

De leeftijd van de student is bepalend voor de verdere verzuimbegeleiding na een melding bij DUO.

Voor alle meldingen geldt dat de afdeling Leerplicht en het RMC contact onderhouden met de studieloopbaanbegeleider of trajectbegeleider van de student.

Verzuimprotocol

ROC Nijmegen heeft samen met de gemeenten van het Rijk van Nijmegen een convenant ondertekend. Een verzuimprotocol om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.

Terug naar boven