Studiekosten en studiefinanciering

Studeren kost geld. Denk bijvoorbeeld aan lesgeld, een boekenpakket, opleidingsmaterialen, reiskosten en eventueel een laptop. Specifieke informatie over studiekosten vind je overigens bij elke opleiding op deze website.

Les- en cursusgeld mbo-opleidingen

De overheid bepaalt elk jaar het wettelijk les- en cursusgeld is.

Kosten lesgeld BOL-opleiding

 • Je betaalt lesgeld aan de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) van het ministerie van OC&W
 • Het lesgeld voor schooljaar 2020-2021 bedraagt € 1.202,-.

Kosten cursusgeld BBL-opleiding

 • Je betaalt cursusgeld (BBL). Hiervoor ontvang je een factuur van ROC Nijmegen
 • Het cursusgeld voor schooljaar 2020-2021 is € 250,- voor niveau 1 en 2 en € 606,- voor een niveau 3 en 4

Schooljaar

Een schooljaar begint officieel op 1 augustus.

 • Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan moet je voor dat schooljaar het wettelijk les- en cursusgeld betalen
 • Ben je op dat moment jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen les- of cursusgeld te betalen
 • Voor studeren onder de 18 heeft het Nibud een financiële checklist opgesteld.

Schoolkosten waar de school voor betaalt

Wij betalen de kosten voor alle voorzieningen die jij nodig hebt om onderwijs te volgen en het diploma te behalen. Deze kosten heten de basisuitrusting school.

Onder de basisuitrusting school vallen:

 • leslokalen
 • praktijklokalen
 • apparatuur en machines
 • softwarelicenties voor gebruik binnen het opleidingsprogramma
 • tentamens, examens en herkansingen
 • ouderavonden
 • opleidingsinformatie
 • schoolpas
 • administratiekosten
 • verbruiksmaterialen zoals hout, metaal, papier, ingrediënten voor bijvoorbeeld de koksopleiding
 • introductiedagen, werkweken en excursies die een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma zijn

Schoolkosten waar jij voor betaalt

Simpel gezegd betaal jij alleen voor de leermiddelen waarover je zelf verantwoordelijkheid draagt. Hierin hoeft de school dan ook niet te voorzien.

Boeken en digitale leermiddelen (licenties)

Alle boeken en (software)licenties die je voor jouw opleiding nodig hebt, kun je bij Studers bestellen.

Overige zaken die je zelf betaalt

Alle ondersteunende materialen zoals:

 • laptop
 • agenda
 • rekenmachine
 • gereedschap, werkkleding en werkschoenen
 • kopieerkaart / kopieer- en printkosten.

Goed om te weten

 • Deze materialen zijn nodig voor je opleiding en het behalen van het diploma. Ze blijven ook na de opleiding van jou.
 • In sommige opleidingen kun je gebruiksmaterialen via ROC Nijmegen of Studers aan te schaffen.
 • Bij elke opleiding staan de kosten voor boeken, licenties en overige zaken vermeld.

De hoogte van de schoolkosten in het mbo verschilt per opleiding. Gemiddeld liggen de kosten tussen de € 500,- en € 1.000,- per jaar in het mbo. ROC Nijmegen heeft als streven om de kosten zo laag mogelijk te houden voor studenten.

Meer informatie over schoolkosten voor mbo studenten

 • Een laptop is bij de meeste opleidingen onmisbaar. Op de pagina Leren met je eigen laptop staan algemene richtlijnen en eventueel aanvullende laptopeisen per opleiding. Zoek je er eentje? Bij de Campusshop kun je een goede laptop aanschaffen, eventueel gespreid betalen én voordelig laten repareren. 

 • Je kunt een gedeelte van het lesgeld of cursusgeld terugkrijgen als je je diploma eerder haalt

  • Ben je BOL-student? Dan loopt dit via DUO, niet via ROC Nijmegen.
  • Ben je BBL-student? Vul het formulier 'Restitutie wettelijk cursusgeld' in en lever dit bij ons in, samen met een kopie van het diploma.
 • Voorzie je een financiële uitdaging? Laat het ons weten tijdens de intake. Jouw Trajectbegeleider kan dan een afspraak voor je maken op ons Financieel Spreekuur. Er zijn mogelijkheden bij:

  • het Steunfonds*, dat onafhankelijk van ROC Nijmegen eventuele aanvragen om ondersteuning beoordeelt. Aanvragen bij het Steunfonds worden beoordeeld aan de hand van je inkomen.
  • de 'Voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen' van het ministerie van Onderwijs.
 • Als je bij ons studeert, kom je in aanmerking voor studiefinanciering en een ‘reisproduct’: een OV-kaart. Hiermee kun je gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer.

 • Bij veel opleidingen zijn er extra voorzieningen, faciliteiten en activiteiten. Omdat ze niet noodzakelijk zijn om je diploma te halen, is het niet verplicht om hieraan deel te nemen. Wil je dat wel, dan moet je ervoor betalen. Een paar voorbeelden:

  1. een individueel assessment
  2. softwarelicenties voor gebruik buiten het opleidingsprogramma
  3. kluisverhuur
  4. extra excursies (of vervoer hierbij) ter verhoging van de kwaliteit van de opleiding
  5. extra culturele en sportieve activiteiten en studentenfeesten. 

  Vindt de activiteit plaats tijdens schooluren en neem je niet deel? Dan zorgen wij voor vervangende lessen zonder kosten. 

Les- en cursusgeld volwassenenonderwijs en cursussen

Kosten volwassenenonderwijs (vavo) schooljaar 2020-2021

 • lesgeld voor volwassenenonderwijs (vavo) voltijd is € 1.202,-.
 • het wettelijk cursusgeld voor vavo-deeltijd is € 0,79 per 45 minuten onderwijs

Kosten cursus Nederlands voor Nederlandssprekenden (NT1) schooljaar 2019-2020

 • € 45,- per jaar. Lees meer over deze cursus,

Kosten Nederlands als Tweede Taal (NT2) schooljaar 2019-2020

€ 45,- per jaar. Lees meer over deze cursussen