Studiekosten en studiefinanciering

Studeren kost geld. Denk bijvoorbeeld aan lesgeld, een boekenpakket, opleidingsmaterialen, reiskosten en eventueel een laptop. Specifieke informatie over studiekosten vind je overigens bij elke opleiding op deze website.

Les- en cursusgeld mbo-opleidingen

De overheid bepaalt elk jaar het wettelijk les- en cursusgeld is.

Meer informatie lees je op de website van DUO.

Kosten lesgeld BOL-opleiding

 • Je betaalt lesgeld aan de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) van het ministerie van OC&W
 • Het lesgeld voor BOL-studenten bedraagt € 1.357,-.

Kosten cursusgeld BBL-opleidingen en deeltijd BOL-opleidingen

 • Je betaalt cursusgeld (BBL). Hiervoor ontvang je een factuur van ROC Nijmegen. De factuur wordt digitaal verstuurd naar jouw ROC studentenmailadres. De afzender is debiteuren@roc-nijmegen.nl.
 • Het cursusgeld voor schooljaar 2023-2024 is € 270,- voor een niveau 1 en 2 opleiding
 • Het cursusgeld voor schooljaar 2023-2024 is € 654,- voor een niveau 3 en 4 opleiding

Schooljaar

Een schooljaar begint officieel op 1 augustus.

 • Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan moet je voor dat schooljaar het wettelijk les- en cursusgeld betalen
 • Ben je op dat moment jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen les- of cursusgeld te betalen
 • Voor studeren onder de 18 heeft het Nibud een financiële checklist opgesteld.

Schoolkosten waarvoor de school betaalt

De school betaalt de kosten voor alle voorzieningen die jij nodig hebt om onderwijs te volgen en je diploma te behalen. Deze kosten heten de basisuitrusting school.

Onder de basisuitrusting school vallen:

 • leslokalen
 • praktijklokalen
 • apparatuur en machines
 • gereedschap
 • softwarelicenties voor gebruik binnen het opleidingsprogramma
 • tentamens, examens en herkansingen
 • ouderavonden
 • opleidingsinformatie
 • schoolpas
 • administratiekosten
 • materialen zoals hout, metaal, papier, ingrediënten voor bijvoorbeeld de koksopleiding
 • introductiedagen, werkweken en excursies die een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma zijn

Schoolkosten waarvoor jij betaalt

Als student zorg je ervoor dat je bepaalde onderwijsbenodigdheden hebt om lessen te kunnen voorbereiden of volgen. Bijvoorbeeld boeken, digitale licenties of een laptop. Wanneer je deze benodigdheden koopt, zijn ze van jou.

Boeken en digitale leermiddelen (licenties)

Alle boeken en (softwarelicenites) die je nodig hebt voor jouw opleiding, kun je bij MBOwebshop bestellen.

Overige zaken die je zelf betaalt

Alle ondersteunende materialen zoals:

 • laptop
 • werkkleding en werkschoenen
 • vrijwillige bijdrage voor extra faciliteiten

Financiële hulp

Studeren kost tijd en geld. In sommige situaties heb je recht op financiële hulp. Daar is het mbo-studentenfonds voor. Daarmee proberen we te voorkomen dat je door geldzorgen geen mbo-opleiding gaat volgen.

Meer over financiële hulp

Goed om te weten

 • Deze materialen zijn nodig voor je opleiding en het behalen van het diploma. Ze blijven ook na de opleiding van jou.
 • Voor sommige opleidingen kun je gebruiksmaterialen via ROC Nijmegen of MBOwebshop aanschaffen.
 • Je hoeft de materialen niet verplicht via school aan te schaffen. Je mag ze ook ergens anders (tweedehands) kopen of lenen.
 • Bij elke opleiding op de website staan de kosten voor boeken, licenties en overige zaken vermeld.
 • Ons beleid voor schoolkosten en leermiddelen.

De hoogte van de schoolkosten in het mbo verschilt per opleiding. Gemiddeld liggen de kosten tussen de € 500,- en € 1.000,- per jaar in het mbo. ROC Nijmegen streeft ernaar om de kosten zo laag mogelijk te houden voor studenten.

Meer informatie over schoolkosten voor mbo studenten

Om rekening mee te houden

Jaarlijks verandert er iets in de kosten. De informatie op deze pagina wordt daarom regelmatig geüpdatet.

Wil je meer weten over de kosten die je zelf betaalt en de kosten die de school betaalt? In de brochure van JOB vind je alle informatie nog eens haarfijn uitgelegd.

Naar de JOB schoolkostenbrochure

Veelgestelde vragen

 • Een laptop is bij de meeste opleidingen onmisbaar. Op de pagina Leren met je eigen laptop staan algemene richtlijnen en eventueel aanvullende laptopeisen per opleiding. Zoek je er eentje? Bij de Campusshop kun je een goede laptop aanschaffen, eventueel gespreid betalen én voordelig laten repareren. 

 • Je kunt een gedeelte van het lesgeld of cursusgeld terugkrijgen als je je diploma eerder haalt

  • Ben je BOL-student? Dan loopt dit via DUO, niet via ROC Nijmegen.
  • Ben je BBL-student? Vul het formulier 'Restitutie wettelijk cursusgeld' in en lever dit bij ons in, samen met een kopie van het diploma.
 • Studeren kost tijd en geld. In sommige situaties heb je recht op financiële hulp. Daar is het mbo-studentenfonds voor. Daarmee proberen we te voorkomen dat je door geldzorgen geen mbo-opleiding gaat volgen. Lees meer over financiele hulp.

  • Het is mogelijk om je les- of cursusgeld in delen te betalen.
  • Ook je boeken en licenties van MBOwebshop kun je in termijnen betalen.
 • Heb jij verplichte leermiddelen, zoals boeken en/of licenties, van de lijst gekocht die niet zijn gebruikt gedurende het schooljaar? Dan komen deze leermiddelen misschien wel in aanmerking voor de regeling Terugkoop ongebruikte leermiddelen.

 • Als je bij ons studeert, kom je in aanmerking voor studiefinanciering en een ‘reisproduct’: een OV-kaart. Hiermee kun je gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer.

 • Bij veel opleidingen zijn er extra voorzieningen, faciliteiten en activiteiten. Omdat ze niet noodzakelijk zijn om je diploma te halen, is het niet verplicht om hieraan deel te nemen. Wil je dat wel, dan moet je ervoor betalen. Een paar voorbeelden:

  1. een individueel assessment
  2. softwarelicenties voor gebruik buiten het opleidingsprogramma
  3. kluisverhuur
  4. extra excursies (of vervoer hierbij) ter verhoging van de kwaliteit van de opleiding
  5. extra culturele en sportieve activiteiten en studentenfeesten. 

  Vindt de activiteit plaats tijdens schooluren en neem je niet deel? Dan zorgen wij voor vervangende lessen zonder kosten. 

 • Wanneer de werkgever/instantie het cursusgeld (BBL en VAVO) wil betalen moet je dit zo snel mogelijk (het liefst voor je aanmelding) laten weten. Dat kan via het formulier ‘Akkoordverklaring verzending factuur aan derden’.

  Je vult het formulier samen met jouw werkgever in. Jullie ondertekenen het formulier allebei. E-mail het ingevulde formulier naar debiteuren@roc-nijmegen.nl. Alleen als jullie allebei het formulier hebben ingevuld en ondertekend kan de betalingsplicht worden overgedragen. 

  Let op! Deze akkoordverklaring wordt getekend voor de totale duur van de opleiding. Student en bedrijf zijn verplicht wijzigingen hierop door te geven aan de afdeling Financiële Zaken.

Les- en cursusgeld volwassenenonderwijs en cursussen

Meer over het lesgeld vind je op de website van DUO.

Kosten volwassenenonderwijs (vavo) schooljaar 2023-2024

 • lesgeld voor volwassenenonderwijs (vavo) voltijd is € 1.357,-.
 • het wettelijk cursusgeld voor vavo-deeltijd is € 0,86 per 45 minuten onderwijs

Kosten cursus Nederlands voor Nederlandssprekenden (NT1) schooljaar 2023-2024

 • € 50,- per jaar. Lees meer over deze cursus,

Kosten Nederlands als Tweede Taal (NT2) schooljaar 2023-2024

 • € 50,- per jaar. Lees meer over deze cursussen
Terug naar boven