Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Financiële hulp

Studeren kost tijd en geld. In sommige situaties heb je recht op financiële hulp. Daar is het mbo-studentenfonds voor. Daarmee proberen we te voorkomen dat je door geldzorgen geen mbo-opleiding gaat volgen.

Je krijgt financiële hulp als je

  1. Lid bent van de studentenraad of een andere studentenorganisatie
  2. Bestuurlijk of maatschappelijk actief bent
  3. Weinig geld of een laag inkomen hebt en toch studeert
  4. Studievertraging hebt door een bijzondere situatie

We kunnen je dan, onder bepaalde voorwaarden, financieel helpen.

1. Lid van de studentenraad of een studentenorganisatie

We hebben een vacatieregeling. Studenten die lid zijn van de studentenraad of een studentenorganisatie kunnen een vergoeding krijgen voor de uren die ze hieraan besteden.

2. Bestuurlijk of maatschappelijk actief

Ben je actief op bestuurlijk of maatschappelijk gebied? Is dat in het belang van school zijn of het onderwijs dat je volgt? Dan kan het zijn dat we je daar financiële hulp voor geven. Op dit moment geldt dat alleen voor onze mbo-ambassadeur.

3. Weinig geld/laag inkomen, toch studeren

Ben je een BOL-student jonger dan 18 of de wettelijk vertegenwoordiger? En heb je weinig geld of een laag inkomen? Dan kun je financiële hulp krijgen voor de verplichte onderwijsbenodigdheden, zoals boeken en licenties.

Houd er rekening mee dat kosten die niet nodig zijn om een diploma of certificaat te halen niet worden vergoed. Bijvoorbeeld vrijwillige bijdragen aan de school, excursies of studiereizen.

BOL-studenten ouder dan 18 jaar hebben alleen in bijzondere situaties recht op financiële hulp. Zonder de maximale lening van DUO kom je niet in aanmerking voor financiële hulp.

BBL-studenten hebben geen recht op financiële hulp.

4. Studievertraging door bijzondere omstandigheden

Heb je studievertraging opgelopen door een bijzondere situatie?

Dan kun je als BOL-student, wanneer je geen recht meer hebt op de DUO-basisbeurs, ongeacht je leeftijd, financiële hulp krijgen.

Meer informatie of vragen?

Voor vragen kun je ons mailen op studentenfonds@roc-nijmegen.nl. Of lees de details van de regeling.

Terug naar boven