Toelatingseisen

Mbo-opleidingen zijn er op vier niveaus. Je vooropleiding bepaalt op welk niveau je kunt beginnen. Bij niveau 2, 3 en 4 kijken we naar het diploma dat je hebt gehaald, of binnenkort gaat halen. Voor de entree-opleiding heb je geen diploma nodig.

Toelatingseisen entreeopleidingen

 • Je bent op 1 augustus van het schooljaar 16 jaar of ouder
 • Je kan geen mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4 volgen omdat je niet voldoet aan de toelatingseisen
 • Als je als nieuwkomer start met de Entree opleiding zijn er 2 aanvullende voorwaarden: je moet je aanmelden voor 1 augustus. En: op het moment van aanmelding heb je tenminste 5 van de 6 inburgeringsexamens gehaald. Alleen het ONA examen hoeft nog niet afgerond te zijn. De portfolio opdracht daarvoor moet wel ingeleverd zijn bij DUO. Voldoe je aan deze voorwaarden, dan ga je net als alle andere aanmelders verder in de intakeprocedure.
 • Let op: een aanmelding betekent niet dat je automatisch geplaatst bent. Je ontvangt bericht van ons.
 • Je kunt een Entree-opleiding alleen starten in de BOL-variant

Toelatingseisen niveau 2-opleidingen (basisberoepsgericht)

 • Vmbo: een diploma in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • Havo/vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
 • Mbo: diploma entreeopleiding
 • Een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

Toelatingseisen niveau 3-opleidingen (vakopleiding)

 • Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • Mbo: een diploma minimaal niveau 2
 • Havo/vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
 • Een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk. 

Toelatingseisen niveau 4-opleidingen (middenkaderopleiding)

 • Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • Havo/vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
 • Mbo: een diploma minimaal niveau 2
 • Een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk.

Aanvullende toelatingseisen

Soms heb je speciale kwaliteiten nodig om een vak goed uit te kunnen oefenen. Daarom hebben sommige mbo-opleidingen extra toelatingseisen. Hiervoor geldt altijd een specifiek intake-traject.

Dit zijn de aanvullende toelatingseisen bij ROC Nijmegen voor 2022-2023 per opleiding (kijk bij de opleiding wat dat voor jou betekent):

 • Mediavormgever niveau 4, BOL: voldoende creatieve en artistieke aanleg.
  • Portfolio met 10-15 eigen designs (tekeningen, (creatief) schoolwerk, video's, schilderijen)
  • Huiswerkopdracht voorafgaand aan gesprek (originaliteit, vindingrijkheid, gevoel voor compositie en presentatie/verzorging van meegebrachte werk)
 • VEVA opleidingen: Fysieke en psychische gesteldheid

Vanuit alle vo-profielen mogelijk

Voor de meeste mbo-opleidingen kun je met alle vo-profielen terecht. De profielkeuze kan je voorbereiden op een mbo-opleiding die erop aansluit, maar is geen eis voor de toelating. Er zijn een paar mbo-opleidingen waarbij het profiel wél uitmaakt. Check dat altijd bij de toelatingseisen op de opleidingspagina's op onze website.

Mogelijkheden voor vrijstellingen

Binnen het mbo zijn er mogelijkheden voor vrijstellingen. Als je op het vmbo of havo al onderdelen van het mbo hebt gedaan, kun je in bepaalde gevallen vrijstelling van lessen of zelfs examens krijgen. Je kunt meteen aan het begin van het schooljaar een verzoek indienen bij je studieloopbaanbegeleider. De domeinexamencommissie beslist daarna over je aanvraag.

Toelatingsrecht

Toelatingsrecht betekent dat je moet worden toegelaten op de opleiding van jouw voorkeur.

Twijfel je of je voldoet aan de toelatingseisen van een van onze mbo-opleidingen? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen

Terug naar boven