Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Toelatingseisen

Mbo-opleidingen zijn er op vier niveaus. Je vooropleiding bepaalt op welk niveau je kunt beginnen. Bij niveau 2, 3 en 4 kijken we naar het diploma dat je hebt gehaald, of binnenkort gaat halen. Voor niveau 1-opleidingen (entree), heb je geen diploma nodig.

Toelatingseisen niveau 1-opleidingen (entree)

Toelatingseisen niveau 2-opleidingen (basisberoepsgericht)

Toelatingseisen niveau 3-opleidingen (vakopleiding)

Toelatingseisen niveau 4-opleidingen (middenkader- of specialistenopleiding)

Aanvullende toelatingseisen

Soms heb je speciale kwaliteiten nodig om een vak goed uit te kunnen oefenen. Daarom hebben sommige mbo-opleidingen extra toelatingseisen. Hiervoor geldt altijd een specifiek intake-traject.

De volgende opleidingen zijn er aanvullende toelatingseisen:

Vanuit alle vo-profielen mogelijk

Voor de meeste mbo-opleidingen kun je met alle vo-profielen terecht. De profielkeuze kan je voorbereiden op een mbo-opleiding die erop aansluit, maar is geen eis voor de toelating. Er zijn een paar mbo-opleidingen waarbij het profiel wél uitmaakt. Check dat altijd bij de toelatingseisen op de opleidingspagina's op onze website.

Mogelijkheden voor vrijstellingen

Binnen het mbo zijn er mogelijkheden voor vrijstellingen. Als je op het vmbo of havo al onderdelen van het mbo hebt gedaan, kun je in bepaalde gevallen vrijstelling van lessen of zelfs examens krijgen. Je kunt meteen aan het begin van het schooljaar een verzoek indienen bij je studieloopbaanbegeleider. De domeinexamencommissie beslist daarna over je aanvraag.

Heb jij geen Nederlands diploma?

Dan zijn er per niveau eisen waar je aan moet voldoen om een beroepsopleiding te kunnen volgen.

Twijfel je of je voldoet aan de toelatingseisen van een van onze mbo-opleidingen? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen
Terug naar boven