Toelatingseisen

Mbo-opleidingen zijn er op vier niveaus. Je vooropleiding bepaalt op welk niveau je kunt beginnen. Bij niveau 2, 3 en 4 kijken we naar het diploma dat je hebt gehaald, of binnenkort gaat halen. Voor de entree-opleiding heb je geen diploma nodig. 

Toelatingseisen entreeopleidingen

 • Je bent op 1 augustus van het schooljaar 16 jaar of ouder
 • Je kan geen mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4 volgen omdat je niet voldoet aan de toelatingseisen
 • Als je als nieuwkomer start met de Entree opleiding zijn er 2 aanvullende voorwaarden: je moet je aanmelden voor 1 augustus. En: op het moment van aanmelding heb je tenminste 5 van de 6 inburgeringsexamens gehaald. Alleen het ONA examen hoeft nog niet afgerond te zijn. De portfolio opdracht daarvoor moet wel ingeleverd zijn bij DUO. Voldoe je aan deze voorwaarden, dan ga je net als alle andere aanmelders verder in de intakeprocedure.
 • Let op: een aanmelding betekent niet dat je automatisch geplaatst bent. Je ontvangt bericht van ons.
 • Je kunt een Entree-opleiding alleen starten in de BOL-variant

Toelatingseisen niveau 2-opleidingen (basisberoepsgericht)

 • Vmbo: een diploma in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • Havo/vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
 • Mbo: diploma entreeopleiding
 • Een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

Toelatingseisen niveau 3-opleidingen (vakopleiding)

 • Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • Mbo: een diploma minimaal niveau 2
 • Havo/vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
 • Een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk. 

Toelatingseisen niveau 4-opleidingen (middenkaderopleiding)

 • Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • Havo/vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
 • Mbo: een diploma minimaal niveau 2
 • Een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk.

Toelatingsrecht

Toelatingsrecht betekent dat je moet worden toegelaten op de opleiding van jouw voorkeur.

Twijfel je of je voldoet aan de toelatingseisen van een van onze mbo-opleidingen? Neem dan gerust contact met ons op.

Wil je meer informatie over het toelatingsrecht tot het mbo? Bekijk de toelichtingsvideo van het ministerie van Onderwijs:

Aanvullende toelatingseisen

Soms heb je speciale kwaliteiten nodig om een vak goed uit te kunnen oefenen. Daarom hebben sommige mbo-opleidingen extra toelatingseisen. Hiervoor geldt altijd een specifiek intake-traject.

Dit zijn de aanvullende toelatingseisen bij ROC Nijmegen per opleiding (kijk bij de opleiding wat dat voor jou betekent): 

 • Mediavormgever niveau 4: creatieve en artistieke aanleg
 • Sport en bewegen coördinator niveau 4 (Boxmeer): benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit
 • Sport en bewegingscoördinator niveau 4 (Nijmegen): benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit 
 • Aankomend medewerker grondoptreden niveau 2: fysieke en psychische geschiktheid
 • Aankomend onderofficier grondoptreden niveau 3: fysieke en psychische geschiktheid
 • Bedrijfsautotechnicus veiligheid en vakmanschap (Veva) niveau 2: fysieke en psychische geschiktheid
 • Allround medewerker IT systems and devices VeVa (voorheen: Medewerker beheer ICT VeVa): fysieke en psychische geschiktheid