MaatschappelijkeZorg-3

Maatschappelijke Zorg - 3
Let op: Voor deze opleiding geldt een beperkt aantal plaatsen.
Niveau Niveau 3
Leerweg BOL
Studieduur 3 jaar
Domein Zorg en welzijn
Crebo 23181
Locatie Campusbaan 6
Plaats Nijmegen
Aanmelden

In je toekomstig beroep ben je werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd in onder andere de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg en maatschappelijke opvang, in welzijnsinstellingen en justitiële inrichtingen. Ouderen en cliënten met een beperking blijven indien mogelijk (langer) thuis wonen, waardoor je in samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers ook professionele ondersteuning biedt bij mensen thuis. 

De doelgroep waarmee je gaat werken is zeer divers:

 • cliënten van allerlei leeftijden met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking
 • cliënten met een of meer (chronische) ziekten en/of problemen, zoals ouderdomsziekte, een psychiatrische stoornis, een verslaving of gedragsproblemen.

Je gaat werken met cliënten die jouw begeleiding, zorg en aansturing nodig hebben in het leven.

Je biedt vraaggerichte ondersteuning en zorg op het gebied van de persoonlijke verzorging, wonen, huishouden en dagbesteding. De inzet van jouw persoonlijke kwaliteiten is daarbij het meest belangrijk om je werk goed te kunnen doen. Je moet betrokken zijn, je kunnen inleven in anderen, maar ook grenzen kunnen stellen. Je houdt rekening met de mogelijkheden, wensen en behoeften van de cliënt en van familie en je stimuleert zelfredzaamheid van de cliënt. 

Regelmatig werk je alleen in complexe situaties en krijg je te maken met onverwachte of snelle veranderingen in het gedrag van een cliënt. Daar moet je je handelen op aanpassen.

Op kwalificatieniveau 3 werk je zelfstandig en in teamverband. Je bent verantwoordelijk voor een goede uitvoering van je werk, maar je kunt bij moeilijke situaties terugvallen op collega’s en leidinggevenden.

Begeleider Gehandicaptenzorg

Als Begeleider Gehandicaptenzorg beheers je een aantal verpleegtechnische handelingen, zoals het controleren en toedienen van medicijnen en het verlenen van eerste hulp.

Begeleider Specifieke Doelgroepen

Als Begeleider Specifieke Doelgroepen werk je vooral met chronisch zieke cliënten met psychiatrisch stoornissen of ouderdomsziekten. 

Combi-opleiding Maatschappelijke Zorg/ Verzorgende IG (MZVZ)

Met de combi-opleiding MZVZ haal je twee diploma's tegelijkertijd. Door maatschappelijke ontwikkelingen verandert het beroep van werknemers in de zorg sterk. Het is steeds belangrijker dat je flexibel bent, ondernemend en doortastend. Het beroep vraagt dat je mensen kunt begeleiden én zorg kunt verlenen. Deze combi-opleiding speelt daar op in. Je studeert namelijk af met twee diploma's. Daarmee ben je breed inzetbaar en verbeter je je positie op de arbeidsmarkt.

Inhoud van deze opleiding

De opleiding duurt 3 jaar en bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en keuzedelen.

Op het eind van het eerste leerjaar kies je voor één van de uitstroomrichtingen: Begeleider Gehandicaptenzorg, Begeleider Specifieke Doelgroepen óf voor de combi-opleiding Maatschappelijke Zorg/ Verzorgende IG (MZVZ).

Basisdeel

Het basisdeel bestaat uit beroepsspecifieke kennis en vaardigheden die voor alle beroepen binnen de Maatschappelijke Zorg van belang zijn. Daarnaast worden er generieke onderdelen aangeboden, zoals Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap. 

Profieldeel

Het profieldeel bestaat uit beroepsspecifieke kennis en vaardigheden die voor de betreffende uitstroomrichting van belang zijn.

Keuzedelen

Passend bij jouw uitstroomrichting en belangstelling maak je een keuze uit een aantal vakken waarmee  je nog verder kunt verdiepen, bijvoorbeeld in een bepaalde doelgroep of als voorbereiding op een vervolgstudie. In de nieuwe opzet van het beroepsonderwijs kies je zelf een aantal vakken. Dit noemen we keuzedelen. Bij deze opleiding starten we met keuzedelen in het 2e jaar. In het 1e studiejaar word je door de opleiding op de hoogte gebracht van de keuzemogelijkheden die je hebt.

Alle theorie en vaardigheden die van belang zijn voor jouw toekomstig beroep komen aan de orde binnen het aanbod van cursussen, projecten en trainingen. Je leert de theorie die nodig is om verschillende cliënten te kunnen begeleiden, zoals kennis van ziektebeelden, de werking van medicijnen, de verschillende gedragsstoornissen, de methodieken van begeleiding en het maken van of het werken met zorgplannen. Je leert vaardigheden, zoals het uitvoeren van de dagelijkse verzorging, EHBO en het (begeleiden bij) koken van een gezonde maaltijd en het voeren van gesprekken. Binnen de lessen drama en beeldende vorming ontwikkel je niet alleen je eigen creativiteit, maar ook de begeleiding van activiteiten voor cliënten. De groei van jouw persoonlijkheid loopt als een rode draad door de opleiding. Je ontwikkelt je verder in initiatief nemen, inlevingsvermogen hebben, oplossingsgericht werken, betrouwbaar zijn en met kritiek kunnen omgaan.

Stage

De stage (Beroepspraktijkvorming) is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Binnen de instellingen doe je praktijkervaring op, werk je aan praktijkleeropdrachten en leg je examens af. In ieder leerjaar loop je wekelijks 2 of meer dagen stage in de beroepspraktijk. De opleiding zorgt voor een stageplaats bij de verschillende doelgroepen waarvoor je wordt opgeleid. Een beroep binnen de Maatschappelijke Zorg betekent afwijkende werktijden en vakantieweken, vroege en late diensten en werken in het weekend. Dit geldt ook voor de verschillende stages. 

Na de opleiding

Het behalen van het diploma op kwalificatieniveau 3 geeft het recht om -met een positief advies van de opleidingscommissie- door te stromen naar een opleiding op kwalificatieniveau 4.

Meeloopdagen

Er zijn op dit moment geen meeloopdagen beschikbaar voor deze opleiding. Hou deze pagina in de gaten.

Instroommomenten

Deze opleiding start in augustus 2019.

Toelatingseisen

Beperkt aantal plaatsen 

In 2019-2020 hebben we een beperkt aantal plaatsen voor deze opleiding 

In Nijmegen hebben we komend studiejaar totaal (Zorg - 4 en Zorg - 3) 125 plaatsen beschikbaar. Iedereen die bij ons studeert, loopt namelijk stage. En het aantal stageplaatsen in de regio is helaas vrij klein. 

Meld jezelf zo snel mogelijk aan 

De eerste 125 studenten die zich aanmelden, kunnen starten. Wil je heel graag deze studie volgen? Zorg dan dat je: 

 • aan alle toelatingseisen voldoet; 
 • je zo snel mogelijk aanmeldt.  
   

Wachtlijst

Natuurlijk hebben we ook een wachtlijst. Het kan namelijk gebeuren dat niet alle 125 studenten ook echt starten. De wachtlijst heeft 20 plaatsen beschikbaar. Als je niet bij de eerste 125 hoort en op deze lijst komt, nemen we contact met je op. 

Voor de zekerheid: schrijf je ook in bij een andere studie 

Zorg dat je je ook altijd inschrijft voor een andere studie die goed bij je past. Zo voorkom je dat je niet kunt gaan studeren.  

Verklaring Omtrent Gedrag 

Tijdens je studie ga je stagelopen. Bij sommige stageplekken is een recente Verklaring Omtrent Gedrag verplicht. Houd er rekening mee dat het aanvragen tijd kost. Minimaal 4, maximaal 8 weken. Heb je geen strafbare feiten gepleegd? Dan beslist het Ministerie dat je het binnen 4 weken krijgt. Ben je wel in aanraking geweest met Justitie? Dan nemen ze binnen 8 weken een beslissing.  

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden, heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • diploma vmbo kaderberoepsgericht, gemengde of theoretische leerweg
 • overgangsbewijs havo 3 naar havo 4 of van havo 4 naar havo 5
 • overgangsbewijs van vwo 3 naar vwo 4 en verder
 • mbo-diploma van een opleiding minimaal op niveau 2
 • een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

Ben je VO-leerling? 

Vul dan vóór maandag 1 april je digitale doorstroomdossier (DDD) in. Op basis van de aanmelding en dit dossier plaatsen we je. Lees er meer over op Aanmelden en Intake

Ben je géén VO-leerling? 

Dan voeren we altijd eerst een intakegesprek. Neem je papieren dossier mee naar deze ontmoeting. Nadat je je hebt aangemeld, krijg je een e-mail en brief waarin precies staat wat je dan nog moet doen. Wil je meer weten over de toelatingsprocedure? Kijk dan op Aanmelden en Intake.

Past deze opleiding bij jou?

Je hebt een open en positieve houding. Je vindt het leuk om cliënten van alle leeftijden te begeleiden, te ondersteunen en te verzorgen. In de beroepspraktijk worden hoge eisen gesteld aan je persoonlijkheid en stabiliteit. Het is belangrijk dat je beschikt over onderstaande vaardigheden en deze verder kunt ontwikkelen:

-Empathisch vermogen (je kunnen inleven in een ander)
-Initiatief nemen (je bent niet afwachtend, maar handelt)
-Echt contact maken met een ander
-Snel kunnen schakelen bij onverwachte situaties
-Goed kunnen observeren en waarnemen en je handelen daarop kunnen afstemmen

Inenting tegen Hepatitis B is verplicht voor alle BOL-studenten van de opleiding Maatschappelijke Zorg. We vinden het belangrijk dat je beschermd bent tegen deze ziekte.

Meld je tijdig aan, bij voorkeur voor 1 april 2019.

Kosten

Een schooljaar begint officieel op 1 augustus. Wie óp 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet voor dat schooljaar het wettelijk les- en cursusgeld betalen. Ben je op dat moment jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen les- of cursusgeld te betalen.

De hoogte van het wettelijk les- en cursusgeld wordt door de overheid vastgesteld.

Het lesgeld voor schooljaar 2019-2020, voor BOL-studenten, bedraagt € 1168,-. Lees ook meer over de bijkomende studiekosten.

De hoogte van het lesgeld voor 2020-2021 wordt in het voorjaar duidelijk.

Extra kosten

De kosten voor het eerste leerjaar van deze opleiding:

 • Licenties € 145,00

De kosten voor het tweede leerjaar van deze opleiding:

 • Licenties € 144,10
 
Deze kosten zijn gebaseerd op de kosten van schooljaar 2019-2020 en kunnen voor het schooljaar 2020-2021 iets afwijken.
 
Om de opleiding goed te kunnen volgen heb je een laptop nodig. Veel van ons onderwijs bieden we digitaal aan.

Hulp nodig bij het kiezen?

Twijfel je of een richting bij je past? Of wil je ervaren wat een opleiding inhoudt?

Open dagen

Tijdens de Open dag vind je de opleiding Maatschappelijke Zorg - 3 op de Campusbaan 6 in Nijmegen .

Studie in cijfers

Studie in Cijfers geeft belangrijke onafhankelijke informatie over een opleiding. Wat zijn je kansen op de arbeidsmarkt met de opleiding? Is het makkelijk om een stageplaats te vinden? De antwoorden op dergelijke vragen geven je belangrijke informatie als je wilt kiezen voor een opleiding. Je kunt zo ook makkelijk opleidingen met elkaar vergelijken. Studie in Cijfers wordt ook vaak studiebijsluiter genoemd.

Onze opleiding Landelijk
Doorstroom binnen mbo 0,58 0,55
Percentage geslaagde studenten 0,59 0,66
Studenttevredenheid 7,1 7
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden Begeleider gehandicaptenzorg - 0,82
Kans op stage Begeleider gehandicaptenzorg
Kans op werk in jouw vakgebied Begeleider gehandicaptenzorg
Startsalaris (uurloon) Begeleider gehandicaptenzorg - 11,88
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden Begeleider specifieke doelgroepen - -
Kans op stage Begeleider specifieke doelgroepen
Kans op werk in jouw vakgebied Begeleider specifieke doelgroepen
Startsalaris (uurloon) Begeleider specifieke doelgroepen - -

Wat staat er in Studie in Cijfers?

Studenttevredenheid (rapportcijfer)
Het rapportcijfer dat studenten aan deze opleiding geven.
Percentage geslaagde studenten (in afgelopen schooljaar)
Het percentage studenten dat in het vorige schooljaar deze opleiding met een diploma verliet.
Doorstroom naar het hbo (na afgelopen schooljaar)
Het percentage studenten met een diploma op niveau 4 dat verder ging met een hbo-opleiding.
Kans op werk in jouw vakgebied (na je opleiding)
De kans dat je na je opleiding werk vindt dat aansluit op je opleiding.
Kans op stage
De kans op een stageplaats voor deze opleiding.
Startsalaris
Het gemiddelde bruto uurloon dat je in dit beroep verdient als je net begint.

De informatie in de studiebijsluiter is gebaseerd op objectieve gegevens van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De cijfers over de kans op stage en de kans op werk zijn de laatste actuele gegevens van het SBB. De categorieën zijn altijd hetzelfde, waardoor je de opleidingen makkelijk kunnen vergelijken.

Waarom Studie in Cijfers?

Het is belangrijk dat je de juiste studiekeuze maakt. Een verkeerde studiekeuze heeft soms gevolgen voor je studiebeurs, of voor je motivatie. Wij helpen je graag de voor jou juiste opleiding te kiezen. Zo vergroot je je kans om succesvol mee te doen in onze maatschappij. Nu en later. 

Gerelateerde opleidingen

Verder in deze richting

Maatschappelijke Zorg - 3
Zorg en welzijn
Niveau 3 BOL in Boxmeer
Maatschappelijke Zorg - 4
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen

Vergelijkbare opleidingen binnen dit domein

Apothekersassistent
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
Doktersassistent
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg 4: Agogisch Medewerker GGZ
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg 3: Begeleider Gehandicaptenzorg
Zorg en welzijn
Niveau 3 BBL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg 3: Begeleider Specifieke Doelgroepen
Zorg en welzijn
Niveau 3 BBL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg 4: Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg 4: Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg 4: Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Boxmeer
Maatschappelijke Zorg 4: Thuisbegeleider
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
MBO-Verpleegkundige
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
MBO-Verpleegkundige
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
MBO-Verpleegkundige
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Boxmeer
MBO-Verpleegkundige
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Boxmeer
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
Onderwijsassistent
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
Onderwijsassistent
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
Tandartsassistent
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
Verzorgende IG
Zorg en welzijn
Niveau 3 BBL in Nijmegen
Woonzorgbegeleider (combi Maatschappelijke Zorg / Verzorgende IG)
Zorg en welzijn
Niveau 3 BOL in Boxmeer
MZ/VZ: Woonzorgbegeleider (combi-opleiding)
Zorg en welzijn
Niveau 3 BBL in Boxmeer
Verzorgende-IG
Zorg en welzijn
Niveau 3 BOL in Nijmegen
Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
Zorg en welzijn
Niveau 3 BOL in Nijmegen
Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
Zorg en welzijn
Niveau 3 BBL in Nijmegen

Contact opnemen

Heb je vragen over je studie- of beroepskeuze, neem dan contact op met ons Infocentrum.

     

Onze website maakt gebruikt van cookies om je beter te kunnen helpen. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je het goed vindt. Meer weten? Bekijk onze Cookies.

OK, sluiten