Begeleider maatschappelijke zorg

Begeleider maatschappelijke zorg

Wil jij werken met chronisch zieke cliënten met psychiatrische stoornissen of ouderdomsziekten? Volg de BBL-opleiding Begeleider maatschappelijke zorg van ROC Nijmegen, ontwikkel jezelf en leer persoonlijke verzorging en ondersteuning bieden.

Wat leer je op de opleiding Begeleider maatschappelijke zorg?

Op deze BBL-opleiding leer je vraaggerichte ondersteuning en zorg te bieden aan cliënten. Ondersteuning op het gebied van persoonlijke verzorging, wonen, huishouden en dagbesteding. De rode draad in de opleiding is jouw persoonlijke ontwikkeling. 

Na de opleiding

Je bent of gaat aan de slag bij een instelling voor wonen, dagbesteding en vrije tijd in de gezondheidszorg. 

 • Niveau 3 - Vak
  Meer over niveau 3
 • Leerweg BBL
  Of volg de BOL variant
 • Opleiding duurt 3 jaar
 • Lesgeld € 624,- per jaar
  Lees meer over de bijkomende kosten
 • Opleiding begint op
  24 april 2023
  28 augustus 2023
 • Crebocode 25780
 • Campusbaan  6
  Nijmegen

Aanmelden

Hoe werkt het aanmelden?

Opleidingslocatie

Campusbaan 6
Nijmegen

Meer over de opleiding

De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldeel en keuzedelen. Deze opleiding staat alleen open voor volwassen deelnemers met een leerarbeidsovereenkomst van minimaal 20 uur met een zorginstelling. Instromen is vier keer in het jaar mogelijk! Kijk voor de exacte data bij de instroommomenten verderop in de tekst. 

Basisdeel

In het basisdeel krijg je beroepsspecifieke kennis en vaardigheden die gelden voor alle beroepen binnen de maatschappelijke zorg.

Algemene vakken in het basisdeel

 • Nederlands
 • Rekenen
 • Loopbaan
 • Burgerschap

Profieldeel

In het profieldeel ontwikkel je beroepsspecifieke kennis en vaardigheden voor jouw uitstroomrichting. De lessen gaan over werken met mensen met een chronische ziekte, psychiatrische stoornis of een ouderdomsziekte. In korte hoorcolleges en workshops leer je onder meer: 

 • kennis over ziektebeelden en gedragsstoornissen
 • hoe medicijnen werken en hoe je ze toedient
 • hoe je zorgplannen maakt en uitvoert
 • gezonde maaltijden te koken
 • gesprekken te voeren met familie van de cliënt
 • activiteiten organiseren

Persoonlijke ontwikkeling

 • initiatief nemen
 • inleven in de cliënt
 • denken in oplossingen
 • omgaan met kritiek
 • verantwoordelijkheid durven nemen
 • je moet tegen een stootje kunnen. Daarom krijg je ook het vak Fysieke weerbaarheid.

Flexibel en op maat

Deze opleiding wordt aangeboden met flexibel leren. Dat betekent dat je de opleiding in je eigen tempo mag volgen. Afhankelijk van je kennis en vaardigheden kun je versnellen en vertragen.

Instroommomenten

Voor 2022-2023 zijn er de volgende instroommomenten:

 • 14 oktober 2022, introbijeenkomst start op 8 november 2022
 • 9 januari 2023, introbijeenkomst start op 31 januari 2023
 • 24 maart 2023, introbijeenkomst start op 19 april 2023

Werken als Begeleider maatschappelijke zorg

Je ondersteunt cliënten bij wonen, werken en leven. Zo zorg je dat cliënten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen zijn. 

Je ziet vooral wat er wél kan. Als het nodig is help je met persoonlijke verzorging, het huishouden en dagbesteding. En als er iets onverwachts gebeurt, weet jij weet wat je moet doen. 

Hier kun je een baan vinden:

 • gehandicaptenzorg
 • geestelijke gezondheidszorg
 • verzorgings- en verpleeghuizen
 • thuiszorg en maatschappelijke opvang
 • welzijnsinstellingen en justitiële inrichtingen

Past het beroep Begeleider maatschappelijke zorg bij mij?

 • Met mensen werken

 • Werken volgens strakke regels

  Binnen de afgesproken kaders zoek je naar creatieve oplossingen

 • Probleem oplossen

 • Om toegelaten te worden, heb je één van de volgende diploma’s nodig:

  • diploma vmbo kaderberoepsgericht, gemengde of theoretische leerweg
  • overgangsbewijs havo 3 naar havo 4 of van havo 4 naar havo 5
  • overgangsbewijs van vwo 3 naar vwo 4 en verder
  • mbo-diploma van een opleiding minimaal op niveau 2
  • een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

  Het opleidingstraject kent vier startmomenten per jaar: september, november, januari en april. De aanmelding dient uiterlijk twee weken voorafgaand aan het startmoment bij ons binnen te zijn. Voordat je start houden we een intakegesprek. Deze maakt deel uit van de toelatingsprocedure. Samen kijken we of deze opleiding goed bij je past.

  Een carrière in de zorg wordt een succes als je:

  • je kunt inleven in een ander
  • niet afwachtend bent, maar direct durft te handelen
  • echt contact maakt met een ander
  • rustig blijft bij onverwachte situaties

  Deze opleiding is bedoeld voor deelnemers die een leer(arbeids)overeenkomst van minimaal 20 uur per week hebben afgesloten bij een zorg- of welzijnsinstelling. Je solliciteert dus eerst bij een instelling. Je werkgever komt met jou het gewenste uitstroomprofiel en het startmoment van de opleiding overeen. Als dit is afgerond kun je je aanmelden. Een groot aantal organisaties, instellingen of bedrijven biedt enkel een arbeidsovereenkomst aan als je 18 jaar of ouder bent. 

  Verklaring Omtrent Gedrag

  Bij verschillende zorginstellingen is het verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te laten zien. Deze vraag je aan bij de gemeente. Zonder deze verklaring is het niet mogelijk om te werken en daarmee de opleiding te volgen.

  Lees meer over onze toelatingseisen.

 • Je werkt twintig uur per week bij een instelling en deze leerwerkplek regel je zelf. Je hebt wisselende werktijden en vakantieweken. Soms een vroege, soms een late dienst. Werken in het weekend hoort er ook bij.

 • Het lesgeld is € 624,- per jaar.

  Bijkomende kosten

  Leerjaar 1

  • Boeken €167,-
  • Licenties (per jaar) €30,-
  Deze kosten zijn gebaseerd op de kosten van vorig schooljaar en kunnen voor het komende schooljaar iets afwijken.
   
  Om de opleiding goed te kunnen volgen heb je een laptop nodig. Veel van ons onderwijs bieden we digitaal aan.
 • BBL is de afkorting van beroepsbegeleidende leerweg. Je hebt een (leer-)arbeidsovereenkomst bij een werkgever en je gaat een dag per week naar school. 

 • Ja!

 • Op het mbo mag je zelf een aantal vakken kiezen: Keuzedelen heet dat. Het aantal vakken waaruit je kunt kiezen, verschilt per jaar en per opleiding. Je hoort op school welke Keuzedelen je kunt gaan doen. 

  Lees meer over Keuzedelen in het mbo
  Naast keuzedelen kun je ook kiezen voor om een havo-vak naast je mbo-opleiding te volgen. Dit kan je helpen bij je voorbereiding op een hbo-opleiding.

 • We vinden jouw persoonlijke ontwikkeling erg belangrijk. Daarom krijgt iedere student bij ons een goede begeleiding. En krijg je extra ondersteuning als het nodig is. We bieden hulp voor van alles; van begeleiding bij beroepskeuze tot financiële problemen. Vraag dus gerust om hulp.

 • In elk geval vóór 1 april.

  • Zit je nu op school? Vul ook je DDD (digitale doorstroomdossier) in
  • Zit je nu niet op school? Dan voeren we eerst een intakegesprek

  Lees alles over aanmelden bij ROC Nijmegen.

 • Ben je VO-leerling? 

  Vul dan naast je aanmelding vóór 1 april je digitale doorstroomdossier (DDD) in. Op basis van de aanmelding en het DDD plaatsen we je. Lees er meer over op Aanmelden en toelaten

  Ben je géén VO-leerling? 

  Na je aanmelding voeren we altijd eerst een intakegesprek. Neem je papieren dossier mee naar deze ontmoeting. Nadat je je hebt aangemeld, krijg je een e-mail en brief waarin precies staat wat je dan nog moet doen. Wil je meer weten over de toelatingsprocedure? Kijk dan bij Intakegesprek.

  Ga je BBL doen?

  Dan houden we altijd een intakegesprek.

 • Veel van onze opdrachten, informatie en leermiddelen zijn digitaal. Daarom heb je een geschikt apparaat zoals een laptop nodig. Je mag helemaal zelf bepalen welk apparaat je gebruikt, maar deze moet wel voldoen aan een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen kunnen verschillen per opleiding. 

  Wil je weten aan welke richtlijnen je laptop moet voldoen? Kijk dan op de pagina Leren met je eigen laptop. Hierop staan algemene richtlijnen en, wanneer relevant, ook de aanvullende eisen per opleiding.

 • Jouw route door het mbo

  • vmbo-kader diploma
  • vmbo-gemengd diploma
  • vmbo-theoretisch (of mavo) diploma
  • Overgangsbewijs naar havo 4
  mbo-entree-opleiding
  mbo opleiding niveau 2
  mbo opleiding niveau 3 of 4
  Aan het werk op de arbeidsmarkt
  Doorstuderen op het hbo
  Lees meer over de niveaus

Open dagen

Aanmelden voor de opleiding Begeleider maatschappelijke zorg!

Hoe werkt het aanmelden?

Stel een vraag over de opleiding

Voor al je inhoudelijke vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met de voorlichter(s) hieronder. Heb je andere vragen (bijvoorbeeld over het aanmelden of ROC Nijmegen), neem dan contact met ons op via 024 890 45 00.

 • Maatwerk voor jouw bedrijf? Ik help graag!

  Flexibel opleidingsaanbod: Incompany mogelijkheden, maar ook in de avonden en weekenden. Ik maak graag een passend voorstel voor jouw organisatie.

 • Misschien ook interessant: