Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

Nog beter worden in je vak of doorleren? Leer zorgen voor cliënten die begeleiding en aansturing nodig hebben in het leven. Bij de BBL-opleiding Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg van ROC Nijmegen kun je op vier momenten in het jaar starten en is leren op eigen tempo mogelijk.

Wat leer je op de opleiding Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg?

Je leert alle vormen van hulp en ondersteuning op het gebied van persoonlijke verzorging, wonen, huishouden en dagbesteding. Van medicijnen en EHBO tot complete zorgplannen. Ook is er veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Zo word jij de rots in de branding voor mensen met een beperking en/of psychische problemen. 

Na de opleiding

Je bent of gaat aan de slag bij een instelling voor wonen, dagbesteding en vrije tijd in de gezondheidszorg. Doorstuderen op hbo-niveau, een Associated Degree social work, pedagogiek of toegepaste psychologie, kan ook.

Aanmelden

Hoe werkt het aanmelden?
Voorwaarden

Meer over de opleiding

De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldeel en keuzedelen. Deze opleiding staat alleen open voor volwassen deelnemers met een leerarbeidsovereenkomst van minimaal 20 uur met een zorginstelling. Instromen is vier keer in het jaar mogelijk! Kijk voor de exacte data bij de instroommomenten verderop in de tekst. 

In het basisdeel krijg je beroepsspecifieke kennis en vaardigheden die gelden voor alle beroepen binnen de maatschappelijke zorg. Ook krijg je algemene vakken. 

Algemene vakken

 • Nederlands
 • Engels
 • rekenen
 • loopbaan
 • burgerschap
 • drama en beeldende vorming

Je start direct met het het profieldeel. In je eigen tempo leren we je alles om voor jouw specifieke doelgroep te kunnen zorgen.

Je leert:

 • alles over medicijnen en hoe je deze toedient
 • hoe je samen een gezonde maaltijd kookt
 • EHBO
 • zorgplannen opstellen en uitvoeren
 • gesprekken voeren

Verschillende doelgroepen

Als (persoonlijk) begeleider kun je op een woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking komen te werken. Je kunt aan de slag als activiteitenbegeleider binnen de ouderenzorg. Of als begeleider binnen de verslavingszorg of psychiatrie. Deze doelgroepen kun je tegenkomen in alle leeftijdscategorieën, van 0-100 jaar.   

Hieronder een lijstje met de verschillende doelgroepen waarbinnen je aan de slag kunt gaan met deze studie.

Gehandicaptenzorg  

Mensen met een

 • Licht verstandelijke beperking  
 • Matig verstandelijke beperking  
 • Ernstig verstandelijke beperking  
 • Zeer ernstig meervoudig verstandelijke beperking   

Ouderenzorg  

Ouderen met

 • Een verstandelijke en/of lichamelijke beperking  
 • Dementie of Alzheimer   
 • Een sociaal isolement (eenzaam)  

Verslavingszorg  

Denk aan mensen met een alcohol-, drugs-, game en/of gokverslaving.  

Maatschappelijke opvang  

 • Dak- en thuislozen  
 • Asielzoekerscentrum (AZC)  

Psychiatrie  

Mensen met een psychiatrische stoornis, zoals: persoonlijkheidsstoornissen, schizofrenie, depressie, angst- en/of dwangstoornis.  

Naast bovenstaande doelgroepen kun je ook te maken krijgen met cliënten die niet aangeboren hersenletsel (NAH) hebben, gedragsproblematiek (bijvoorbeeld ADHD/autisme) en/of kampen met psychische problematiek in combinatie met hun beperking. Kortom; een erg brede doelgroep. 

Persoonlijke ontwikkeling

Om een verantwoordelijke baan in de zorg aan te kunnen, moet je sterk in je schoenen staan. Daarom werk je bij ROC Nijmegen stevig aan onmisbare vaardigheden. Onze ervaren docenten coachen jou hierbij.

 • initiatief nemen

 • inleven in de cliënt

 • denken in oplossingen

 • omgaan met kritiek

 • verantwoordelijkheid durven nemen

 • je moet tegen een stootje kunnen. Daarom krijg je ook het vak Fysieke weerbaarheid

Flexibel

Deze opleiding werkt met flexibel leren. Dat betekent dat je de opleiding in je eigen tempo mag volgen. Afhankelijk van je kennis en vaardigheden kun je versnellen en vertragen. 

Werken als Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

Je zorgt voor cliënten die begeleiding, zorg en aansturing nodig hebben in het leven. Als Medewerker maatschappelijke zorg doe je er alles aan om jouw cliënt zo zelfstandig mogelijk te laten wonen en leven. Je bent aanspreekpunt voor familie, mantelzorgers en andere zorgverleners.

Waar kun je een baan vinden?

 • gehandicaptenzorg

 • geestelijke gezondheidszorg

 • verzorgings- en verpleeghuizen

 • thuiszorg en maatschappelijke opvang

 • welzijnsinstellingen

 • justitiële inrichtingen

Mogelijke taken

 • je voert coördinerende taken uit
 • je begeleidt nieuwe collega's en stagiairs
 • je stelt ondersteuningsplannen op, samen met de cliënt en de familie

Je wordt succesvol in de zorg als je:

 • je kunt inleven in een ander
 • niet afwacht, maar direct handelt als dat nodig is
 • echt contact maakt met een ander
 • snel schakelt bij onverwachte situaties
 • makkelijk communiceert met cliënten, hun familieleden en jouw collega's 

Past het beroep Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg bij mij?

 • Met mensen werken

 • Werken volgens strakke regels

  Binnen de afgesproken kaders zoek je naar creatieve oplossingen

 • Probleem oplossen

 • Ja

  • Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgericht, gemengde of theoretische leerweg
  • Mbo: een diploma minimaal niveau 2
  • Havo/vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
  • Een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

  Deze opleiding is bedoeld voor deelnemers die een leer(arbeids)overeenkomst van minimaal 20 uur per week hebben afgesloten bij een zorg- of welzijnsinstelling. Je solliciteert dus eerst bij een instelling. Je werkgever komt met jou het gewenste uitstroomprofiel en het startmoment van de opleiding overeen. Als dit is afgerond kun je je aanmelden. Een groot aantal organisaties, instellingen of bedrijven biedt enkel een arbeidsovereenkomst aan als je 18 jaar of ouder bent. 

  Het opleidingstraject kent vier startmomenten per jaar: september, november, januari en april. De aanmelding dient uiterlijk twee weken voorafgaand aan het startmoment bij ons binnen te zijn. Bij deze opleiding houden we een intakegesprek met je voordat je kunt starten. Dit gesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure. We kijken samen of deze opleiding goed bij je past.

  Bij alle kandidaten voor de BBL-variant wordt een AMN-Talentscan afgenomen. De conclusies worden gebruikt in het advies aan de deelnemer en gedeeld met de werkgever.

  Verklaring Omtrent Gedrag

  Bij verschillende zorginstellingen is het voor je stage verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te laten zien. Deze vraag je aan bij de gemeente. Zonder deze verklaring is het niet mogelijk om te werken en daarmee de opleiding te volgen.

  Lees meer over onze toelatingseisen.

 • Je werkt twintig uur per week bij een officieel erkend leerbedrijf in de zorg. Die leerwerkplek regel je zelf.

  Je hebt wisselende werktijden en vakantieweken. Soms een vroege, soms een late dienst. Werken in het weekend hoort er ook bij.

 • Het lesgeld is € 654,- per jaar.

  Bijkomende kosten

  Leerjaar 1

  • Boeken €167,-
  • Licenties (per jaar) €30,-

  Om de opleiding goed te kunnen volgen heb je een laptop nodig. Veel van ons onderwijs bieden we digitaal aan.
 • BBL is de afkorting van beroepsbegeleidende leerweg. Je hebt een (leer-)arbeidsovereenkomst bij een werkgever en je gaat een dag per week naar school. 

 • Op het mbo mag je zelf een aantal vakken kiezen: keuzedelen heet dat. Het aantal vakken waaruit je kunt kiezen, verschilt per jaar en per opleiding. Je hoort op school welke keuzedelen je kunt gaan doen. 

  Lees meer over keuzedelen in het mbo
  Naast keuzedelen kun je ook kiezen voor om een havo-vak naast je mbo-opleiding te volgen. Dit kan je helpen bij je voorbereiding op een hbo-opleiding.

 • We vinden jouw persoonlijke ontwikkeling erg belangrijk. Daarom krijgt iedere student bij ons een goede begeleiding. En krijg je extra ondersteuning als het nodig is. We bieden hulp voor van alles; van begeleiding bij beroepskeuze tot financiële problemen.

 • Veel van onze opdrachten, informatie en leermiddelen zijn digitaal. Daarom heb je een geschikt apparaat zoals een laptop nodig. Je mag helemaal zelf bepalen welk apparaat je gebruikt, maar deze moet wel voldoen aan een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen kunnen verschillen per opleiding. 

  Wil je weten aan welke richtlijnen je laptop moet voldoen? Kijk dan op de pagina Leren met je eigen laptop. Hierop staan algemene richtlijnen en, wanneer relevant, ook de aanvullende eisen per opleiding.

 • Je kunt je het hele jaar door aanmelden. Je moet al wel een erkende leer-werkplek hebben. Lees hierover meer bij Aanmelden & toelating.

 • Vul dan naast je aanmelding je Digitale DoorstroomDossier (DDD) in. Na aanmelding voor de opleiding sturen we je hier meer informatie over.

  Je moet ook een erkende leer-werkplek hebben. 

  Na aanmelding volgt een intakegesprek. Lees er meer over op Aanmelden en toelaten.

 • Jouw route door het mbo

  • vmbo-kader diploma
  • vmbo-gemengd diploma
  • vmbo-theoretisch (of mavo) diploma
  • Overgangsbewijs naar havo 4
  mbo-entree-opleiding
  mbo opleiding niveau 2
  mbo opleiding niveau 3 of 4
  Aan het werk op de arbeidsmarkt
  Doorstuderen op het hbo
  Lees meer over de niveaus
 • 5x redenen om te kiezen voor een opleiding in Welzijn

  Ben jij sociaal, zorgzaam en steek je graag de handen uit de mouwen? Dan past een mbo-opleiding in welzijn bij jou. Of je nu werkt met kinderen of volwassenen, jij maakt voor anderen het verschil. En dat is het mooiste dat er is!

Volg je opleiding Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg bij ROC Nijmegen

Meer over ROC Nijmegen

Studie in cijfers

Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

Studenttevredenheid rapportcijfer
Bij ROC Nijmegen
6,5
Landelijk gemiddelde
6,9
Percentage geslaagde studenten in afgelopen schooljaar
Bij ROC Nijmegen
72%
Landelijk gemiddelde
76%
Doorstroom naar hbo na afgelopen schooljaar
Bij ROC Nijmegen
-
Landelijk gemiddelde
-
Percentage gediplomeerden met werk
Bij ROC Nijmegen
-
Landelijk gemiddelde
-
Kans op werk in jouw vakgebied na je opleiding
Deze regio
3/5
Landelijk gemiddelde
3/5
Kans op leerbaan
Deze regio
3/5
Landelijk gemiddelde
3/5
Startsalaris
gemiddeld bruto uurloon
-

Deze cijfers komen uit de objectieve gegevens van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Lees meer over studie in cijfers

Aanmelden voor de opleiding
Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg!

Voorlichting: video’s en presentaties

Stel een vraag over de opleiding

Voor al je inhoudelijke vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met de voorlichter(s) hieronder .

Heb je andere vragen(bijvoorbeeld over het aanmelden of ROC Nijmegen), neem dan contact met ons op via 024 890 45 00.

Maatwerk voor jouw bedrijf ? Ik help graag!

Flexibel opleidingsaanbod: Incompany mogelijkheden, maar ook in de avonden en weekenden . Ik maak graag een passend voorstel voor jouw organisatie .

 • Endy Kleij

  Telefoonnummer:
  +31 6 3639 61 15

  Endy is relatiebeheerder Zakelijke Dienstverlening en Zorg & Welzijn
  Je kunt haar benaderen met vragen over:

  • LLO-trajecten voor de zakelijke dienstverlening 
  • Juridische LLO-trajecten 
  • LLO-trajecten voor Marketing, Communicatie en Evenementorganisatie (MCE)  
  • LLO-trajecten voor Financiële beroepen 
  • LLO-trajecten voor Office- & Managementassistent 
  • LLO-trajecten op het gebied van Zorg en Welzijn
  • Maatwerk-oplossingen

Misschien ook interessant:

Terug naar boven