MaatschappelijkeZorg4:AgogischMedewerkerGGZ

Maatschappelijke Zorg 4: Agogisch Medewerker GGZ
Niveau Niveau 4
Leerweg BBL
Studieduur 3 jaar
Domein Zorg en welzijn
Crebo 25474
Locatie Campusbaan 6
Plaats Nijmegen
Aanmelden

Als Agogisch Medewerker GGZ ondersteun je cliënten met psychische of psychiatrische ziektebeelden of stoornissen. Je beschikt over uitgebreide kennis en vaardigheden die je toepast om cliënten met een veelvoud aan problemen te ondersteunen bij herstel of het vergroten van de zelfredzaamheid.

In je toekomstig beroep ben je werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd in onder andere de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg en maatschappelijke opvang, in welzijnsinstellingen en justitiële inrichtingen. Ouderen en cliënten met een beperking blijven indien mogelijk (langer) thuis wonen, waardoor je in samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers ook professionele ondersteuning biedt bij mensen thuis. 

Je gaat werken met cliënten die jouw begeleiding, zorg en aansturing nodig hebben in het leven.

Je biedt vraaggerichte ondersteuning en zorg op het gebied van de persoonlijke verzorging, wonen, huishouden en dagbesteding. De inzet van jouw persoonlijke kwaliteiten is daarbij het meest belangrijk om je werk goed te kunnen doen. Je moet betrokken zijn, je kunnen inleven in anderen, maar ook grenzen kunnen stellen. Je houdt rekening met de mogelijkheden, wensen en behoeften van de cliënt en van familie en je stimuleert zelfredzaamheid van de cliënt. 

Op kwalificatieniveau 4 werk je vaak in complexe situaties waarin veranderingen in het gedrag van cliënten en in ondersteuningsvragen vaak voorkomen. Je draagt een grote verantwoordelijkheid. Je moet veel improviseren om in onverwachte situaties zelfstandig te besluiten en te handelen. Je voert coördinerende taken uit en je begeleidt nieuwe collega’s en stagiaires. Je beschikt over brede specialistische kennis en vaardigheden en je handelt met veel kennis van zaken. Samen met de cliënt en familie beschrijf je realistische ondersteuningsplannen en zorg je ervoor dat deze worden uitgevoerd en aangepast.  

Inhoud van deze opleiding

De opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en keuzedelen.

De BBL-opleiding Maatschappelijke Zorg biedt het onderwijs aan binnen een nieuw onderwijsconcept. Het jaarklassensysteem heeft plaatsgemaakt voor een afwisseling van zelfstandig werken, samenwerken in leergroepjes of in een intervisiegroep, korte hoorcolleges, trainingen en workshops. Je werkt aan leertaken die jou toeleiden naar de examens. Docentcoaches begeleiden je gedurende de lesdag. Je krijgt veel eigen verantwoordelijkheid, je maakt keuzes uit het onderwijsaanbod en je hebt de mogelijkheid om op eigen tempo te leren.

Basisdeel

Het basisdeel bestaat uit beroepsspecifieke kennis en vaardigheden die voor alle beroepen binnen de Maatschappelijke Zorg van belang zijn. Daarnaast worden er algemene onderdelen aangeboden, zoals Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap. 

Profieldeel

Het profieldeel bestaat uit beroepsspecifieke kennis en vaardigheden die voor de betreffende uitstroomrichting van jouw keuze van belang zijn.

Keuzedelen

Passend bij jouw uitstroomrichting en belangstelling maak je een keuze uit een aantal vakken waarmee  je nog verder kunt verdiepen, bijvoorbeeld in een bepaalde doelgroep of als voorbereiding op een vervolgstudie. In de nieuwe opzet van het beroepsonderwijs kies je zelf een aantal vakken. Dit noemen we keuzedelen. Bij deze opleiding starten we met keuzedelen in het 2e jaar. In het 1e studiejaar word je door de opleiding op de hoogte gebracht van de keuzemogelijkheden die je hebt.

Alle theorie en vaardigheden die van belang zijn voor jouw toekomstig beroep komen aan de orde binnen het aanbod van cursussen, projecten en trainingen. Je leert de theorie die nodig is om verschillende cliënten te kunnen begeleiden, zoals kennis van ziektebeelden, de werking van medicijnen, de verschillende gedragsstoornissen, de methodieken van begeleiding en het maken van of het werken met zorgplannen. Je leert vaardigheden, zoals het uitvoeren van de dagelijkse verzorging, EHBO en het (begeleiden bij) koken van een gezonde maaltijd en het voeren van gesprekken. Binnen de lessen drama en beeldende vorming ontwikkel je niet alleen je eigen creativiteit, maar ook de begeleiding van activiteiten voor cliënten. De groei van jouw persoonlijkheid loopt als een rode draad door de opleiding. Je ontwikkelt je verder in initiatief nemen, inlevingsvermogen hebben, oplossingsgericht werken, betrouwbaar zijn en met kritiek kunnen omgaan.

Deze opleiding duurt 3 jaar.

Stage

De stage (Beroepspraktijkvorming) is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Binnen de instellingen doe je praktijkervaring op, werk je aan praktijkleeropdrachten en leg je examens af. Je hebt dan ook een leerarbeidsovereenkomst voor minimaal 20 uur per week bij een instelling.

Een beroep binnen de Maatschappelijke Zorg betekent afwijkende werktijden en vakantieweken, vroege en late diensten en werken in het weekend. Dit geldt ook voor de verschillende stages.

Na de opleiding

Na het behalen van het diploma op kwalificatieniveau 4 is doorstroming mogelijk naar hbo-opleidingen, zoals bijvoorbeeld de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening of een Associated Degree Social Work.

Instroommomenten

De opleiding start in september. Gedurende het schooljaar is het mogelijk, om -In overleg met de werkvelden- later in te stromen: in november, januari of april.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden, heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • diploma vmbo kaderberoepsgericht, gemengde of theoretische leerweg
 • overgangsbewijs havo 3 naar havo 4 of van havo 4 naar havo 5
 • overgangsbewijs van vwo 3 naar vwo 4 en verder
 • mbo-diploma van een opleiding minimaal op niveau 2
 • een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

Deze opleiding in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) is bedoeld voor volwassen deelnemers, die een leerarbeidsovereenkomst van minimaal 20 uur per week hebben afgesloten bij een zorg- of welzijnsinstelling. Je werkgever komt met jou de gewenste kwalificatie, de uitstroomrichting en het startmoment van de opleiding overeen. Als dit is afgerond kun je je aanmelden voor het betreffende opleidingstraject. 
Bij verschillende zorg- en welzijnsinstellingen is het verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Zonder deze verklaring is het niet mogelijk om te werken en daarmee de opleiding te volgen.

Om te kunnen starten met de opleiding heb je een arbeidsovereenkomst afgesloten met een erkend leerbedrijf. 

Bij deze studie houden we een intakegesprek met jou voordat we je toelaten. In dit gesprek bekijken we graag samen met je of deze opleiding goed bij je past.  

Na je aanmelding, krijg je van ons een e-mail. Hierin staat precies welke stappen je nog moet zetten. Zit je op het Voortgezet Onderwijs? Dan zorg je ervoor dat je vóór maandag 1 april je Digitale Doorstroomdossier hebt afgerond. Kom je niet van het VO? Dan neem je je papieren doorstroomdossier mee. In de e-mail staat precies hoe het werkt. Wil je alvast meer weten? Kijk dan ook eens bij Aanmelden en Intake.

Past deze opleiding bij jou?

Je hebt een open en positieve houding. Je vindt het leuk om cliënten van alle leeftijden te begeleiden, te ondersteunen en te verzorgen. In de beroepspraktijk worden hoge eisen gesteld aan je persoonlijkheid en stabiliteit. Het is belangrijk dat je beschikt over onderstaande vaardigheden en deze verder kunt ontwikkelen:

 • Empathisch vermogen (je kunnen inleven in een ander)
 • Initiatief nemen (je bent niet afwachtend, maar handelt)
 • Echt contact maken met een ander
 • Snel kunnen schakelen bij onverwachte  situaties
 • Goed kunnen observeren en waarnemen en je handelen daarop kunnen afstemmen
 • Goed kunnen formuleren en communiceren, met cliënten en verwanten en met collega's  

Kosten

Een schooljaar begint officieel op 1 augustus. Wie óp 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet voor dat schooljaar het wettelijk les- en cursusgeld betalen. Ben je op dat moment jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen les- of cursusgeld te betalen.

De hoogte van het wettelijk les- en cursusgeld wordt door de overheid vastgesteld.

Het cursusgeld voor schooljaar 2019-2020, voor BBL-studenten niveau 3 en 4, bedraagt € 588,-. Lees ook meer over bijkomende studiekosten.

De hoogte van het lesgeld voor 2020-2021 wordt in het voorjaar duidelijk.

Extra kosten

De kosten voor het eerste leerjaar van deze opleiding:
 • Boeken € 19,55
 • Licenties € 160,10
Deze kosten zijn gebaseerd op de kosten van schooljaar 2019-2020 en kunnen voor het schooljaar 2020-2021 iets afwijken.

Om de opleiding goed te kunnen volgen heb je een laptop nodig. Veel van ons onderwijs bieden we digitaal aan.

Hulp nodig bij het kiezen?

Twijfel je of een richting bij je past? Of wil je ervaren wat een opleiding inhoudt?

Open dagen

Tijdens de Open dag vind je de opleiding Maatschappelijke Zorg 4: Agogisch Medewerker GGZ op de Campusbaan 6 in Nijmegen .

Studie in cijfers

Studie in Cijfers geeft belangrijke onafhankelijke informatie over een opleiding. Wat zijn je kansen op de arbeidsmarkt met de opleiding? Is het makkelijk om een stageplaats te vinden? De antwoorden op dergelijke vragen geven je belangrijke informatie als je wilt kiezen voor een opleiding. Je kunt zo ook makkelijk opleidingen met elkaar vergelijken. Studie in Cijfers wordt ook vaak studiebijsluiter genoemd.

Onze opleiding Landelijk
Doorstroom naar hbo - 0,04
Percentage geslaagde studenten 0,64 0,78
Studenttevredenheid 6,9 7
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden Agogisch medewerker GGZ - -
Kans op leerbaan Agogisch medewerker GGZ - -
Kans op werk in jouw vakgebied Agogisch medewerker GGZ
Startsalaris (uurloon) Agogisch medewerker GGZ - -
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 1 0,96
Kans op leerbaan Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 5 5
Kans op werk in jouw vakgebied Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
Startsalaris (uurloon) Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg - 14,98
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen - 0,89
Kans op leerbaan Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 4 4
Kans op werk in jouw vakgebied Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Startsalaris (uurloon) Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen - 15,76

Wat staat er in Studie in Cijfers?

Studenttevredenheid (rapportcijfer)
Het rapportcijfer dat studenten aan deze opleiding geven.
Percentage geslaagde studenten (in afgelopen schooljaar)
Het percentage studenten dat in het vorige schooljaar deze opleiding met een diploma verliet.
Doorstroom naar het hbo (na afgelopen schooljaar)
Het percentage studenten met een diploma op niveau 4 dat verder ging met een hbo-opleiding.
Kans op werk in jouw vakgebied (na je opleiding)
De kans dat je na je opleiding werk vindt dat aansluit op je opleiding.
Kans op stage
De kans op een stageplaats voor deze opleiding.
Startsalaris
Het gemiddelde bruto uurloon dat je in dit beroep verdient als je net begint.

De informatie in de studiebijsluiter is gebaseerd op objectieve gegevens van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De cijfers over de kans op stage en de kans op werk zijn de laatste actuele gegevens van het SBB. De categorieën zijn altijd hetzelfde, waardoor je de opleidingen makkelijk kunnen vergelijken.

Waarom Studie in Cijfers?

Het is belangrijk dat je de juiste studiekeuze maakt. Een verkeerde studiekeuze heeft soms gevolgen voor je studiebeurs, of voor je motivatie. Wij helpen je graag de voor jou juiste opleiding te kiezen. Zo vergroot je je kans om succesvol mee te doen in onze maatschappij. Nu en later. 

Contact opnemen

Heb je vragen over je studie- of beroepskeuze, neem dan contact op met ons Infocentrum.

     

Onze website maakt gebruikt van cookies om je beter te kunnen helpen. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je het goed vindt. Meer weten? Bekijk onze Cookies.

OK, sluiten