Actueel

Afgelopen donderdag gingen de ambassadeurs en de studentenraad op uitnodiging van het International Office naar Brussel toe. De gehele dag stond in het teken van Europa dichterbij.

De studenten kregen presentaties te zien over het Middelbaar beroepsonderwijs, gingen in gesprek met een stagiair van het Europees Parlement en brachten een bezoek aan het Europees Parlementarium.

Malawi is een van de vijf armste landen ter wereld. Als docent Verpleegkunde bij ROC Nijmegen komt Hans Baltussen er in 2008 terecht. Na het persoonlijk ervaren van het gebrek aan feitelijk alles, begint hij met het inzamelen van geld. Daarmee wordt volgende maand in Malawi gestart met de bouw van een verloskliniek met vier kamers. Het project is door Wilde Ganzen inmiddels gekandideerd voor de Gouden Gans, de prijs voor het mooiste project van de afgelopen drie jaar.

Een training voor sociale weerbaarheid, een onderzoek om je leefstijl te testen, een persoonlijke coach, toegang tot maatschappelijk werk of jeugdzorg. Allemaal voorbeelden die vallen onder het vignet psychosociaal welbevinden, een onderdeel van de Gezonde School. Dat dit bij ROC Nijmegen dik in orde is, bleek begin deze maand toen de school dit themacertificaat ontving voor alle locaties.

Dik verdiend

Voor Maria Heijna, teammanager bij het Expertisecentrum Studentbegeleiding, is dit geen verrassing. “We hebben ‘m dik verdiend. We doen goede dingen op dat gebied.” Volgens Maria is er de juiste en passende begeleiding voor iedere student. “We hebben daarvoor een prachtig systeem: begeleiden op maat (BOM)”. Zo heeft iedereen een studieloopbaanbegeleider (SLB’er), een eerste aanspreekpunt. Als deze SLB’er een probleem constateert of de student zelf met een probleem komt, kan de SLB’er schakelen met de trajectbegeleider. “De trajectbegeleider is de spin in het web. Hij/zij heeft het overzicht. Ik zie de trajectbegeleider als een soort ‘huisarts’. Hij heeft veel kennis maar ook allerlei doorverwijsmogelijkheden. Bijvoorbeeld naar ons expertisecentrum”, aldus Maria. Ze benadrukt dat de school geen zorginstelling is. “Wij begeleiden studenten. En we zijn er niet om de problemen van de student op te lossen. Het uitgangspunt is dat de student zelf zijn problemen kan oplossen of leert hanteren.”

Trots

Ook voor Bert Cleij, regisseur Gezonde School, kwam het extra vignet niet als een verrassing. Tenminste, niet nadat hij de aanvraag had gedaan. “Ik wist wel dat er veel gebeurde maar dat we zoveel in huis hebben, werd me pas duidelijk toen ik ermee bezig was. Daar mag het ROC best trots op zijn. We hebben een goede begeleidingsstructuur opgezet waarin het verzuimbureau en het expertisecentrum een belangrijke rol spelen. En vergeet onze externe partner, de GGD, niet.”

Wat is psychosociaal welbevinden?

Het thema Psychosociaal welbevinden gaat over het algemene welbevinden van studenten en medewerkers. Denk aan het bevorderen van een prettig schoolklimaat en het stimuleren van sociale competenties. Ook het voorkomen en tijdig signaleren van psychosociale problematiek is van belang. ROC Nijmegen mag zich al sinds 2014 een Gezonde School noemen. Dit omdat we onze studenten en medewerkers actief allerlei bewegingsmogelijkheden aanbieden. Hiervoor kregen we het themacertificaat Bewegen en Sport. Recent is daar dus een themacertificaat aan toegevoegd: Psychosociaal welbevinden. De locatie in Boxmeer, de Maasvallei, mag het vignet al sinds september uitdragen.

Gezonde School

De meeste mbo-scholen werken aan de gezondheid van hun studenten, bijvoorbeeld door gezonde voeding in de kantine of het organiseren van beweeg- en sportactiviteiten. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Wil je meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

keurmerk horizontaal

Studenten van de opleiding onderwijsassistent gaan jongeren en kinderen begeleiden in 21e eeuwse vaardigheden.

De MBO Keuzegids maakte vorige week zijn ranking van regionale opleidingscentra (roc’s) en middelbare beroepsopleidingen bekend. Van de 42 roc’s die in de MBO Keuzegids staan vermeld, staan wij op de negentiende plaats. Enkele van onze opleidingen staan zelfs in de top drie van Nederland. Schoonheidsspecialist en Handhaver Toezicht en Veiligheid staan landelijk zelfs op nummer 1.

De Nijmeegse rockband Navarone organiseert op donderdag 19 januari a.s. een unieke en exclusieve albumproeverij in Het Restaurant op onze locatie Campusbaan 6. Vanochtend oefenden horecastudenten met de door hen bedachte gerechten bij vier nummers van het nieuwe album van Navarone. Bandlid Bram sprak met de koks en proefde hun creaties: passende gerechten bij hun nieuwe songs. Dat smaakt naar meer!

Steeds meer zaken die we met de overheid moeten regelen gaan digitaal. Of het nu gaat over het aanvragen van een uitkering, het regelen van belastingen, zoeken van informatie of vragen om een vergunning. Het adagium van de overheid is: gemakkelijk vanaf thuis regelen met een verantwoordelijkheid voor alle partijen: overheid, burger en bedrijfsleven.

Daarmee dreigt een grote groep burgers in de knel te komen: mensen die niet alleen digitale vaardigheden missen, maar ook problemen hebben met taalvaardigheid of rekenvaardigheid. Basisvaardigheden die te makkelijk bij iedere burger worden verondersteld.

DOEN

ROC Nijmegen biedt vanuit het onderdeel Volwassenen Educatie coaching aan onder de naam DOEN? (Digitale Overheid En Nu?). De coaching is erop gericht dat personen, die de basisvaardigheden missen, leren de regie te nemen over hun eigen leven als het gaat om het regelen en onderhouden van hun zaken met diverse overheden via de digitale media.

Duurzame participatie

Het gaat daarbij niet om oefenen of helpen bij de uitvoering van taken, maar om het helpen bij het ontwikkelen van leervaardigheid zodat personen ook toekomstige taken zelfstandig kunnen oppakken. Ze moeten dus niet alleen hun basisvaardigheden verbeteren, maar ook leren hoe ze deze vaardigheden zelfstandig kunnen onderhouden.  Een opstap om duurzaam te kunnen participeren in onze maatschappij.

Voor wie?

De coaching is vooral gericht op laaggeletterden met Nederlands als moedertaal, laaggeletterde vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en ouders van kinderen tot 18 jaar.
De coaching gaat plaatsvinden in de periode februari tot zomer 2017 en wordt verzorgd op de locatie Marterstraat 45.

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je terecht bij Jet Wijdeveld van Volwassenen Educatie ROC Nijmegen: j.wijdeveld@roc-nijmegen.nl

Wesley Janssen en Stan van Kolck zijn de winnaars van de voorrondes voor de Skills-wedstrijden Meubelmaken! Samen met hun BOL 3-klasgenoten kregen ze de opdracht om binnen 4 uur een bordenstandaard te maken. Een hele moeilijke opdracht omdat het hout veel met de hand bewerkt moest worden en er maar een korte tijd beschikbaar was. Konden ze een prachtproduct afleveren onder hoge tijdsdruk? En voldeed het dan ook aan alle eisen van de vakjury?

Lotte Tunnissen (26), docente Nederlands aan ROC Nijmegen, is vandaag tijdens het Lerarencongres in Amersfoort geëindigd bij de beste drie leraren van het jaar 2016 voor de categorie mbo. De eerste plaats was voor Merel Brugman, docente van ROC A12 te Velp. Jammer voor Lotte, maar genomineerd zijn is al eervol. Merel Brugman feliciteren wij van harte met haar benoeming. ROC Nijmegen blijft trots op Lotte!

Nina Rietdijk is dit schooljaar dé vertegenwoordiger van ROC Nijmegen en maakt nu kans om de landelijke ambassadeur van het mbo te worden. Nina is stoer en vecht voor haar doel: Onderofficier bij de Koninklijke Landmacht worden. Daarom volgt ze de VeVa-opleiding aan de ROC-vestiging in Boxmeer. Daar ontmoette ze onlangs generaal-majoor Martin Wijnen, plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten.

     
×
Wij gebruiken Cookies

ROC Nijmegen gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Meer informatie

Cookies accepteren