Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Een jaar stagematching

Geplaatst op 27 oktober 2023

Graag delen we de resultaten van ons onderzoek naar stagematching bij ROC Nijmegen met jullie. Stagematching is een innovatieve manier om studenten te koppelen aan stageplaatsen zonder dat er een sollicitatie- of klikgesprek aan vooraf gaat. Hiermee willen we stagediscriminatie uitbannen en de gelijke kansen van studenten vergroten. Het uitbannen van stagediscriminatie is ook een van de doelstellingen die opgenomen is in het stagepact mbo en de kwaliteitsagenda mbo waar we de komende jaren mee aan de slag gaan.

Wat is stagematching?

Stagematching is gebaseerd op het idee dat studenten en bedrijven elkaar niet hoeven te kennen om een goede match te vormen. Het gaat om de inhoud van de stage, niet om de persoon. Daarom worden studenten en bedrijven aan elkaar gekoppeld op basis van objectieve criteria, zoals wat ze willen leren, bij welk type bedrijf ze willen werken, welke werkzaamheden ze willen uitvoeren, welk vervoersmiddel ze hebben en hoe ver ze willen reizen. 
Bedrijven weten vooraf dus niet wie er bij hen komt stagelopen. Het is de bedoeling dat het leerbedrijf de student hierna niet weigert. 

De pilot stagematching

We hebben de pilot stagematching uitgevoerd bij verschillende onderwijsteams binnen ROC Nijmegen, waaronder MEI, Retail en MECC. In totaal hebben we 36 studenten gematcht, waarvan 8 studenten samen gematcht zijn, wat inhoudt dat onderwijs samen met de student leerbedrijven heeft benaderd. 

Wat hebben we geleerd van de pilot stagematching?

We hebben de tevredenheid en ervaringen van studenten, bedrijven en onderwijsteams gemeten. Hieruit kwamen de volgende belangrijke bevindingen: 

Wat is er nodig bij stagematching?

Om stagematching succesvol te implementeren, zijn de volgende zaken belangrijk: 

Zie voor meer tips over hoe je stagematching kan aanpakken het onlangs verschenen stappenplan stagematching van de Rijksoverheid. Het ROC Nijmegen heeft met de pilots input geleverd voor het stappenplan.

Hoe nu verder?

We gaan door met stagematching! Dit schooljaar begonnen we bij team Logistiek. De opleiding Marketing, Communicatie en Events gaat met zijn eerstejaars klassen met stagematching van start en er volgen nog meer opleidingen. De interventie stagematching zal ook dit jaar weer door een onderzoeker vanuit het projectteam worden onderzocht. De onderzoeksresultaten zullen we met jullie blijven delen. Voor meer informatie of interesse, kun je contact opnemen met de projectleider Taina Mercer email: t.mercer@roc-nijmegen.nl.

We zijn trots op wat we hebben bereikt met stagematching en we hopen dat deze methode zal bijdragen aan een eerlijker en toegankelijker stageplaatsingsproces voor al onze studenten. 

We willen iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan dit project!  

Terug naar boven