Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

3 feiten over laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid: het komt vaker voor dan je denkt. In Nederland hebben meer dan 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en of rekenen. De kans is dus best groot dat jij iemand kent met deze uitdaging. Daarom is het goed wat kennis op te doen over dit onderwerp, zodat jij laaggeletterden kunt ondersteunen! In dit artikel hebben we 3 feiten over laaggeletterdheid voor je op een rij gezet.

Voor werkgevers: werkt er iemand die laaggeletterd is in jouw bedrijf? Bij elke fact staat een tip voor jou.

1. Meer dan de helft (57%) van de laaggeletterden werkt.

Vaak wordt er gedacht dat laaggeletterden niet werken. Het tegendeel is waar: het merendeel van de laaggeletterden heeft betaald werk. Omdat laaggeletterde werknemers zich vaak schamen en het proberen te verbergen, is het lastig laaggeletterdheid op de werkvloer te herkennen. In bepaalde sectoren komt laaggeletterdheid vaker voor. Denk aan de sectoren Industrie en energie (13,9%), Bouw (12,7%), Zorg & Welzijn (9,7%) en Handel & Horeca (9,5%).

Tip voor de werkgever 

Bevindt jouw bedrijf zich in één van deze sectoren? Wees dan extra alert op de signalen van laaggeletterdheid. Denk bijvoorbeeld aan certificaten niet (of met grote moeite) behalen, e-mails niet begrijpen of het niet invullen van formulieren. Soms verzinnen mensen ‘excuses’ om deze werkzaamheden niet te hoeven uitvoeren. Hoe eerder je de signalen herkent, hoe sneller jij je medewerkers kunt helpen! De training Herkennen en doorverwijzen laaggeletterdheid bij ROC Nijmegen ondersteunt je daarbij en stelt je in staat jouw medewerkers op de juiste manier te helpen.   
 

2. Laaggeletterdheid gaat vaak samen met beperkte digitale vaardigheden

Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker in onze samenleving en op de werkvloer. Denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van DigiD, het zoeken en beoordelen van informatie op de computer of smartphone of het gebruiken van een betaalautomaat. Mensen die laaggeletterd zijn, lopen door hun lagere leesvaardigheid vaak tegen uitdagingen aan op het gebied van digitale vaardigheid. Iets wat geletterden als vanzelfsprekend zien, zoals het lezen en begrijpen van een tekst op een website, kost laaggeletterden meer moeite.  

Tip voor de werkgever 

Werkt er iemand die laaggeletterd is in jouw bedrijf? Vertel diegene dat je hem graag helpt. Laat bijvoorbeeld weten dat er veel cursussen voor volwassenen zijn. Denk aan cursussen voor lezen, schrijven, rekenen, computeren en geldzaken. Het volgen van een cursus levert veel op, zowel voor jou als jouw werknemer. Zo verbeteren deelnemers hun lees-, taal- en/of digitale vaardigheden. Dat zorgt op zijn beurt voor meer kennis en zelfvertrouwen bij de werknemer. En op de werkvloer zorgt dat voor een hogere productiviteit! 

ROC Nijmegen biedt verschillende cursussen aan, zoals Nederlands leren op de werkvloerDigitale vaardigheden verbeteren en Nederlandse taal, rekenen en computervaardigheden. Tijdens deze cursussen gaan jouw werknemers aan de slag met belangrijke (digitale) vaardigheden. Je kunt ook (samen) kijken op lezenenschrijven.nl.

3. Een volwassene die laaggeletterd is, is geen analfabeet.

Deze twee begrippen worden vaak door elkaar gehaald. Een analfabeet kan namelijk niet lezen, schrijven en/of rekenen. Iemand die laaggeletterd is kan dat wel, maar heeft moeite om helemaal mee te komen in de samenleving. Laaggeletterden hebben bijvoorbeeld moeite met het lezen van overheidsbrieven en bijsluiters van medicijnen, werkinstructies begrijpen, internetbankieren of toeslagen aanvragen.

Tip voor de werkgever

Houd rekening met laaggeletterde medewerkers en zorg dat schriftelijke communicatie eenvoudig blijft. Taalniveau A2 werkt hiervoor het beste. Tips en tricks voor schrijven op taalniveau A2 vind je op de pagina ‘eenvoudige taal’ van Stichting Lezen en Schrijven. 

Nog meer tips om laaggeletterde medewerkers te helpen

Lees het artikel: ‘4 fabels over laaggeletterdheid’ al gelezen?

Terug naar boven