Planmatig werken

Het eigen werk op zo'n manier organiseren dat de resultaten die gehaald moeten worden binnen de gestelde tijd en met de aanwezige middelen worden gerealiseerd. Dit door nauwkeurig te werk te gaan en zonder anderen in hun werk te belemmeren.

Gedragsvoorbeelden:

 • Een realistische planning maken;
 • Afspraken nakomen;
 • Prioriteiten kunnen aanbrengen in de activiteiten die ondernomen moeten worden;
 • Verantwoording afleggen over de behaalde resultaten;
 • Denken en werken conform de uitgangspunten van de planning- en controlcyclus:
 • Zaken ordelijk bewaren;
 • Archiveren en zaken terug kunnen vinden wanneer ze nodig zijn of wanneer anderen er om vragen;
 • Zorgvuldig werken;
 • Geen dingen vergeten (bijvoorbeeld wanneer u beloofd heeft om iemand terug te bellen dat ook doen);
 • Geen dubbele afspraken maken;
 • Geen dingen beloven die u niet waar kunt maken;
 • Controles inbouwen;
 • Systematisch werken;
 • Fouten herkennen en meteen reageren;
 • Aan details denken;

Reflectievragen:

 • In hoeverre bent u iemand die anderen omschrijven als iemand 'waar u van op aan kunt'?
 • Kunt u voorbeelden geven van hoe u probeert uw zaken goed te plannen en niets te vergeten?