Innovatief denken

Hiermee wordt bedoeld het kunnen bedenken van nieuwe werkwijzen of manieren van denken. Dat wil zeggen het even los kunnen laten van de gebruikelijke manier van werken en denken en 'buiten de kaders' treden. Niet te snel rekening houden met randvoorwaarden, regels etc. (belemmeringen) maar eerst gaan kijken naar wat wenselijk, beter, origineler etc. is (mogelijkheden).

Gedragsvoorbeelden:

  • Bestaande zaken ter discussie stellen;
  • Snel aanvoelen waar het in de kern omgaat en van daaruit verder denken en zoeken naar oorspronkelijke oplossingen of toepassingen;
  • Veel ideeën inbrengen tijdens brainstormsessies;
  • Vanuit verschillende invalshoeken naar vraagstukken kijken (kunnen dromen);
  • In discussies een heel ander licht op de zaken werpen;
  • Fouten durven maken in het uitproberen van nieuwe werkwijzen;
  • Naar andere werkgebied of beroepen kijken om ideeën voor het eigen werk op te doen;

Reflectievragen:

  • Bent u iemand met vele nieuwe ideeën? Kunt u daar eens een voorbeeld van geven?
  • Heeft u ideeën over hoe u het werk anders zou kunnen aanpakken? Hoe dan?