Sturen

Sturen betekent richting geven aan een groep (bijvoorbeeld team/sector/afdeling) of individuele medewerkers. Iemand kan sturen wanneer hij een duidelijke visie heeft op de uit te voeren werkzaamheden of te bereiken doelen en weet wat ieders bijdrage daarin is. Dit moet duidelijk gecommuniceerd worden aan de ander(en) opdat zij aan de slag kunnen.

Gedragsvoorbeelden:

  • Zorgen voor duidelijkheid van doelen en ieders rol;
  • Duidelijk maken welke bijdragen van anderen verwacht worden;
  • Motiveert en inspireert anderen (bijvoorbeeld wanneer nog niet duidelijk is waar activiteiten toe moeten leiden);
  • Weten waar het team (of sector of afdeling) naar toe moet en kan dit 'smart' formuleren;
  • Mensen aanspreken op resultaten en ook durven confronteren met bijvoorbeeld nalatigheid;
  • Keuzes aan afgesproken beleid toetsen;
  • Verantwoording van medewerkers vragen voor het uitvoeren van taken;
  • Veranderingen stimuleren, en dat als een positieve uitdaging presenteren in plaats van iets waar mensen bang voor moeten zijn;

Reflectievragen:

  • Merkt u dat medewerkers weten waar u met ze naar toe wilt? Waaruit blijkt dat?
  • Lukt het u om een groep in beweging te krijgen? Kunt u een voorbeeld geven? Wat deed u precies?