Strategische visie

Afstand nemen van de dagelijkse praktijk en zich concentreren op hoofdlijnen en trends. Zicht hebben op toekomstige ontwikkelingen op het eigen werkgebied en deze op een duidelijke manier kunnen verwoorden zodat strategische beslissingen genomen kunnen worden.

Gedragsvoorbeelden:

 • Patronen herkennen in gebeurtenissen, verbanden en vooral ook verschillen zien tussen wat er op dit moment gebeurt en situaties die zich al eerder hebben voorgedaan;
 • Wijzen op volstrekt nieuwe problemen en nieuwe situaties die voor anderen nog niet zo duidelijk zijn;
 • Relevante trends en ontwikkelingen kennen binnen en buiten de organisatie en binnen en buiten het eigen beroep en beseffen wat de consequenties hiervan voor de eigen werksituatie zijn;
 • Kennis en trends destilleren uit praktijkervaringen;
 • Meer het accent leggen op mogelijkheden voor de toekomst, dan op de beperkingen in het heden;
 • Met plannen en ideeën komen met een looptijd van enkele jaren;
 • Aantrekkelijke en praktische strategieën voor de komende jaren bedenken;
 • Los van de dagelijkse problematiek de tijd nemen om vooruit te denken en de grote lijnen aangeven;
 • Kunnen aangeven wat er in de markt speelt, welke ontwikkelingen gaande zijn en waar rekening mee gehouden moet worden in acquisitieactiviteiten;
 • Helikopterview hebben en overstijgend kunnen denken;
 • Ergens voor durven staan;
 • Verschillende beleidsterreinen integreren;
 • Overzien welke consequenties uit de eigen standpunten en beslissingen voortvloeien;

Reflectievragen:

 • Heeft u wel eens een ontwikkeling of gebeurtenis voorspeld?
 • Kunt u duidelijk maken aan anderen hoe u denkt over bepaalde onderwerpen? (bijvoorbeeld over 'het leren van deelnemers', 'de wijze waarop bepaalde zaken georganiseerd moeten worden')
 • Hoe is uw visie totstandgekomen?
Terug naar boven