Plannen en organiseren

Het gaat om het vermogen om te overzien welke doelstellingen binnen het team/afdeling/sector behaald moeten worden en wat daarbij prioriteit heeft. Vervolgens kunnen aangeven welke activiteiten, door wie en met welke middelen, ondernomen moeten worden om de doelstellingen te behalen en dit kunnen organiseren. Belangrijk is om keuzes te kunnen maken en consequenties van keuzes te overzien.

Gedragsvoorbeelden:

 • Onderscheid maken tussen urgente en minder urgente activiteiten;
 • Concrete en meetbare doelen stellen voor zichzelf en voor anderen;
 • De samenhang tussen verschillende activiteiten zien ('helikopterview');
 • Weten wat consequenties van keuzes binnen het eigen team hebben voor andere teams;
 • Realistische actieplannen uitwerken, waarin een budget is opgenomen, benodigde mensen, middelen en tijdspad;
 • In de planning rekening houden met zaken die op langere termijn spelen;
 • Niet ad hoc reageren maar meer bedenktijd nemen voor goede besluitvorming;
 • Niet alles tegelijk willen;
 • Inschatten hoeveel tijd bepaalde werkzaamheden in beslag nemen en hier rekening mee houden tijdens het plannen;
 • Mensen met doelen kunnen combineren, dat wil zeggen: weten welke competenties nodig zijn om bepaalde activiteiten met succes uit te voeren en daar de juiste medewerker(s) bij vinden;
 • Vooruit kijken (zoals bijvoorbeeld rekening houden met pieken en dalen rond vakanties);
 • Plannen aanpassen aan gewijzigde inzichten of omstandigheden, echter zonder de oorspronkelijke doelstellingen uit het oog te verliezen;
 • In complexe of onverwachte situaties maatregelen weten te treffen waardoor orde op zaken gesteld wordt;

Reflectievragen:

 • Kunt u een voorbeeld geven van een project waaraan u leiding gaf en waaraan meerdere mensen meewerkten? Lukt het u de zaken goed georganiseerd te krijgen?
 • Bent u iemand die altijd tijd te kort komt of lukt het u de zaken qua tijd goed in te schatten?
 • Kunt u een voorbeeld geven van een project dat er ineens tussendoor kwam? In hoeverre lukte het u om dit project toch binnen gestelde tijd af te ronden? Hoe kreeg u dat voor elkaar?