Balanceren

Balanceren betekent in het eigen handelen rekening kunnen houden met (tegengestelde) belangen en wensen van verschillende groepen of personen. Met andere woorden: zich kunnen bewegen 'tussen twee vuren'. Het gaat hierbij om groepen of personen aan wie men op een gegeven moment verantwoording dient af te leggen. Concreet valt te denken aan: ouders van deelnemers, eigen collega's, leidinggevenden, ondergeschikten, deelnemers, stageplek etc.

Gedragsvoorbeelden:

  • Zicht hebben op wat verschillende groepen of personen (bijvoorbeeld het team en de sectordirecteur) willen en kunnen en het belang daarvan inschatten voor de eigen activiteit of taak;
  • Invoelen wat belangen van anderen zijn, ook wanneer zij dit niet expliciet naar voren brengen, door goed te luisteren (denk aan het in kaart brengen van weerstanden);
  • Boodschappen van de ene groep/persoon vertalen naar de andere (door bijvoorbeeld beleid te vertalen naar de werkvloer);
  • Tactisch en diplomatiek zijn door te weten waar gevoeligheden liggen en hier rekening mee te houden in de communicatie;
  • Gericht zijn op win-win situaties (door bijvoorbeeld te appelleren aan een wij-gevoel en gemeenschappelijke belangen te benadrukken);
  • Omgaan met 'gemopper' (incasseren dus) en de tijd nemen om boodschappen van anderen uit te leggen om zodoende meer begrip te kweken;
  • De 'taal' van de verschillende groepen of personen spreken;
  • Omgaan met 'dubbele' loyaliteit door belangen van groepen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen;

Reflectievragen:

  • Bent u iemand die zich snel laat beïnvloeden door wat anderen willen?
  • Heeft u wel eens meegemaakt dat (groepen) mensen het niet eens waren met een door u gekozen opstelling of oplossing? Hoe ging u daar mee om?