Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Zelfontwikkeling

Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen loopbaan. Initiatief nemen om te werken aan de persoonlijke ontwikkelpunten, zodat blijvend een adequate bijdrage geleverd kan worden aan de organisatiedoelen. Ook werk maken van de loopbaan op langere termijn en nadenken over functieveranderingen in lijn met persoonlijke ambities.

Gedragsvoorbeelden:

Reflectievragen:

Terug naar boven