Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Samenwerken

Bijdragen aan het gezamenlijk resultaat en de totstandbrenging van een effectief werk- en leerklimaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. Elkaar versterken in het functioneren door elkaar aan te spreken als zaken niet gaan zoals verwacht of resultaten tegenvallen en dan samen naar adequate nieuwe wegen zoeken.

Gedragsvoorbeelden:

Reflectievragen:

Terug naar boven