Ondernemerszin

Actief op zoek gaan naar kansen in de markt om de positie van ROC Nijmegen uit te bouwen en te verstevigen. Veranderingen binnen en buiten de organisatie snel signaleren om zodoende bestaande activiteiten te verbeteren of vernieuwen of totaal nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Wat hierbij hoort is geen afwachtende houding, maar lef en de bereidheid om (verantwoorde) risico's te nemen.

Gedragsvoorbeelden:

 • Zich bewust tonen van de positie die ROC Nijmegen in haar omgeving inneemt en wat de eigen invloed daarop is;
 • Op zoek gaan naar nieuwe doelgroepen in de markt;
 • Nieuwe klanten of markten herkennen aan wie bestaande activiteiten of diensten te verkopen zijn (denk aan uitbreiding van contractactiviteiten);
 • Laten zien op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de eigen marktsector door vakbladen en -literatuur bij te houden, congressen of cursussen te volgen en nieuwe ontwikkelingen te delen met collega's;
 • Inzichten die men daarbij opdoet vertalen naar het eigen werk door nieuwe werkwijzen uit te proberen;
 • Niet enkel vasthouden aan zekerheden maar lol hebben in verandering;
 • Alleen of samen met collega's plannen maken om het onderwijs te verbeteren en deze uitvoeren en evalueren. Hiermee niet wachten totdat de klant er wat van zegt, maar uit zichzelf nieuwsgierig zijn naar mogelijkheden om het onderwijsleerproces te optimaliseren;
 • Activiteiten of bijeenkomsten organiseren met de klant om samen op nieuwe ideeën te komen;
 • Netwerken: contacten leggen met externen (bijvoorbeeld collega's van andere ROC's of medewerkers van bedrijfstakgroepen) en deze weten te onderhouden om zo op de hoogte te blijven van ontwikkelingen;
 • Experimenten met betrekking tot nieuwe werkwijzen uitvoeren waarvan niet meteen duidelijk is wat de uitkomst zal zijn;
 • Ideeën verzinnen over de wijze waarop interne processen soepeler kunnen verlopen (denk aan het versnellen van de onderlinge communicatie of verbetering van de werksfeer);
 • Initiatieven nemen bijvoorbeeld tot aanschaf van nieuwe materialen of apparaten;
 • Kunnen bedenken welke ontwikkelingen er op korte dan wel langere termijn aan zitten te komen en hier alvast rekening mee houden (door bijvoorbeeld beleidsontwikkelingen binnen de branches in de gaten te houden);

Reflectievragen:

 • Heeft u wel eens een verandering in werkwijze geïnitieerd? Of doorgevoerd?
 • Welke specifieke bijdrage heeft u geleverd aan veranderingen binnen uw afdeling of sector?
 • Vindt u het interessant de ontwikkelingen in uw vakgebied in de gaten te houden en te bepalen welke invloed dat heeft op het werk?
Terug naar boven