Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Klantgerichtheid

Voortdurend onderzoeken van wensen en behoeften van klanten, hierop anticiperen en hiernaar handelen. Werkwijzen durven en willen wijzigen als klanten daarom vragen. Klantgerichtheid is extern (de deelnemers aan de opleidingen, hun ouders, organisaties en bedrijven waar deelnemers stage lopen of gaan werken, de beroepsgroepen waartoe opgeleid wordt en de overheid aan wie verantwoording afgelegd wordt) én intern (collega's).

Gedragsvoorbeelden:

Reflectievragen:

Terug naar boven