Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

llse van Sommeren, werkgever Zorggroep Maas en Waal

“Stagiairs blind selecteren? Ja! Met onze ogen wijd open voor talent.”

Bij zorggroep Maas & Waal selecteren we onze stagiairs niet, zij worden blind gematcht door ROC Nijmegen. We hebben geen voorinformatie over de student, doen geen selectie op namen of achtergronden, wél op talent en motivatie.
Als praktijkopleider zet ik me in voor een veilig leerklimaat voor de stagiairs. Dat begint al in het selectieproces. Vooraf weten we niet welke student bij ons komt stagelopen, en we voeren geen sollicitatiegesprek. De match tussen de student en de juiste stageplaats binnen onze organisatie maken we op basis van objectieve criteria zoals leerdoelen en reisafstand. Deze aanpak sluit de mogelijkheid van stagediscriminatie binnen onze organisatie uit.

Zo creëren we in onze organisatie een diverse en waardevolle werkomgeving waarin we op alle vlakken veel van elkaar leren. En bouwen we samen met stagiaires en ROC Nijmegen aan een toekomst die talent voorop stelt.

Of ik het andere werkgevers aanraad om op deze manier studenten als stagiairs aan te nemen? Zeker! Samen dragen we een maatschappelijke verantwoordelijkheid om iedereen een gelijke kans te bieden. Want dat verdient iedere student! Je personeelsbestand is een afspiegeling van de maatschappij. Juist door deze diversiteit leren we het meest van elkaar.

Terug naar boven