Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Stagematching en stagediscriminatie

Stage. Het is vaak het eerste moment dat studenten kennismaken met het bedrijfsleven. Een mooie, soms ook spannende tijd. We gunnen elke student een fijne stageperiode, dat lukt als de student de kans krijgt zichzelf te zijn. Want juist dan kunnen studenten hun eigen talenten optimaal benutten.

Stagepact

Vertegenwoordigers van studenten, mbo-scholen, docenten, werknemers, werkgevers en overheden hebben het Stagepact mbo 2023-2027 ondertekend. In dit Stagepact staan de afspraken om er samen voor te zorgen, dat alle studenten een stage of leerbaan krijgen met de juiste begeleiding en goede randvoorwaarden. Het doel van het stagepact is:

  1. het verbeteren van stagebegeleiding,
  2. het uitbannen van stagediscriminatie,
  3. het garanderen van een passende stagevergoeding
  4. het verzekeren van voldoende beschikbare stageplaatsen

Stagediscriminatie

Iedereen verdient een gelijke kans bij het zoeken naar een stage. Helaas blijkt dat niet altijd het geval. Uit onderzoek blijkt dat studenten worden beoordeeld op basis van kenmerken als afkomst, leeftijd, religie, seksuele voorkeur, geslacht of beperking. Dit is stagediscriminatie en dat mag niet.

Stagematching

Met stagematching wordt een student op basis van objectieve criteria, zoals leerdoelen en competenties, gekoppeld aan een leerbedrijf. Zonder dat een ‘klikgesprek’ plaatsvindt tussen student en het leerbedrijf. Dit om studenten gelijke stagekansen te bieden en stagediscriminatie uit te bannen.

Ervaring Stageplaatsing bij Zorg & Welzijn

In de sector Zorg & Welzijn worden studenten al jaren via een centrale plaatsingsaanpak op stages gematcht met grote (zorg)organisaties in de regio. Deze aanpak biedt voordelen voor alle betrokkenen: overzicht voor organisaties, minder werk voor opleidingen en een positieve ervaring voor studenten. Hierdoor kunnen zij zich beter focussen op kennismaking met het werkveld. Docenten blijven verantwoordelijk voor de begeleiding van studenten tijdens hun stageperiode.

In april 2022 startte ROC Nijmegen een pilot Stagematching bij de sector Techniek, waarbij studenten werden gematcht op basis van objectieve criteria zoals leerdoelen en reisafstand. Zowel studenten als bedrijven reageerden positief: studenten vonden het een prettige manier van bemiddeling, terwijl bedrijven aangaven blij te zijn met de kans om ook studenten te begeleiden die ze mogelijk niet zelf zouden hebben gekozen. Na de succesvolle pilot werd besloten om door te gaan met Stagematching. Inmiddels zijn eerstejaars klassen van de opleiding Retail, Logistiek en MCE gematcht. We gaan de komende jaren door met stagematching en onderzoeken of dit ook werkt bij andere onderwijsteams.

Inclusief werven en selecteren

Bij ROC Nijmegen is diversiteit en inclusie een belangrijk thema. Daarom hebben we een tipkaart voor stagebedrijven en praktijkbegeleiders gemaakt. Deze tipkaart is bedoeld om handvatten te geven voor een inclusieve werving en selectie van stagiairs. Handvatten die je helpen om iedere student een gelijke kans te geven op een stageplaats.

Terug naar boven