Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Even voorstellen: Asha Panday

“Door goed te weten wat er speelt, kunnen we passende scholingstrajecten bieden aan praktisch geschoolde mensen. Daarom verbind ik met veel enthousiasme ROC Nijmegen met partners in de regio.

Wie is Asha?

Sinds september 2020 ben ik relatiebeheerder bij ROC Nijmegen. Ik richt me op de ontwikkeling van praktisch geschoolden, die vaak (nog) geen diploma hebben. Ik geef informatie en advies over de opleidingsmogelijkheden, nieuwe ontwikkelingen en subsidies voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO).

Direct na mijn studie Taal- en Cultuurwetenschappen begon ik bij ROC Nijmegen als docent Nederlands als tweede taal (NT2) en rekenen. Daarna werkte ik jarenlang op het Talencentrum van Defensie om beroepsgerichte (taal)trainingen voor medewerkers te organiseren.

Denken in oplossingen: de praktijkverklaring

Ik zet me in voor werknemers en werkzoekenden voor wie het halen van een diploma minder vanzelfsprekend is. Samen met jou als werkgever, werknemer of werkzoekende kom ik met creatieve scholingsoplossingen.

De praktijkleerroute met een praktijkverklaring is een voorbeeld van zo’n oplossing. Vanaf september 2021 biedt ROC Nijmegen deze aan. De praktijkleerroute is gericht op werkenden en werkzoekenden voor wie een volledig mbo-diploma of certificaat niet direct haalbaar lijkt.

Ik vind het belangrijk dat bedrijven het belang van investeren in deze doelgroep inzien. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

Goede begeleiding én een betaalde baan, daar zijn we naar op zoek. ROC Nijmegen werkt hiervoor samen met het UWV, het WERKbedrijf, het Leerwerkloket en diverse werkgevers. Een enorme en ontzettend waardevolle uitdaging.

Contact met de werkvloer 

De scholingstrajecten waar ik aan werk, zijn voor praktisch geschoolden. De scholing is daarom gericht op taalonderwijs (NT1 en NT2), rekenen en digitale vaardigheden. Met het invullen van de scholing houden we rekening met het werk. Waar werk je? Welke kennis of vaardigheden wil je verder ontwikkelen? Als we dat in kaart hebben gebracht, sluit het traject optimaal aan op de behoefte van de cursist en de werkgever.

We verzorgen bijvoorbeeld taalondersteuning op de werkvloer voor Roemenen en Litouwers, die werken in de bouw. We trainen ook hun collega’s als taalmaatjes. Zij spelen een belangrijke rol bij het oefenen van de geleerde taalkennis.

Daarnaast is het voor onze docenten erg leerzaam om buiten de deuren van ROC Nijmegen aan de slag te gaan. Hierdoor staan ze in verbinding met de veranderende praktijk. Leerlingen waarderen dit heel erg!

Welke vaardigheden zijn nodig voor nu en later?

Ik zorg dat het opleidingsaanbod aansluit op het werkveld en de werknemers. De docent is de sleutel tot een succesvol scholingstraject, maar het begint met weten wat je nodig hebt. Met de Regiobarometer houden we hier zicht op. Dit is een tool die ROC Nijmegen inzicht geeft in de ontwikkelingen van de regionale arbeidsmarkt. Elk kwartaal kijken we of de opleidingen matchen met de vaardigheden die in de praktijk nodig zijn. Zo houden we zicht op de aansluiting op de arbeidsmarkt van nu én van de toekomst.

Ik kan je helpen met vragen over:

Maatwerk voor jouw bedrijf ? Ik help graag!

Flexibel opleidingsaanbod: Incompany mogelijkheden, maar ook in de avonden en weekenden . Ik maak graag een passend voorstel voor jouw organisatie .

Terug naar boven