Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Stagepact

Stagepact

Stages maken een groot deel van alle mbo-opleidingen uit. Tijdens een praktijkstage ontwikkelen studenten vaardigheden en motivatie om na het halen van een diploma aan de slag te gaan. Voor veel studenten is een stage de eerste kennismaking met de arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk dat we ons samen, onderwijs en beroepspraktijk, hard blijven maken voor goede stages. Hiervoor is voor 2023-2027 het Stagepact MBO afgesloten. Op deze pagina lees je meer over het pact, hoe ROC Nijmegen zich hiervoor inzet én hoe u als stagebedrijf hieraan kunt bijdragen.

Stagepact MBO
Het Stagepact MBO is ondertekend door onderwijs, overheid, jongerenbelangenorganisaties en bedrijfsleven en hiermee breed gedragen. Met verschillende afspraken en maatregelen wordt de komende jaren ingezet op vier thema’s:

  1. Verbeteren van stagebegeleiding
  2. Uitbannen van stagediscriminatie
  3. Realiseren van voldoende stageplaatsen
  4. Bieden van een passende vergoeding

Initiatieven van ROC Nijmegen
Het aanpakken van stagediscriminatie staat ook binnen ROC Nijmegen al een aantal jaren hoog op de agenda. Zo zijn er diverse handvatten ontwikkeld en ingezet om stagediscriminatie aan te pakken en te (h)erkennen. Denk aan de meldwijzer voor studenten en de tipkaart voor bedrijven. Daarnaast zijn we bij 3 opleidingen gestart met een pilot stagematching. Hierbij gaan studenten niet zelf op zoek naar een stageplaats maar worden zij gematcht. Om dit goed te kunnen doen, is er in het stagevoorbereidingstraject meer aandacht voor wat de student wil leren en wat bedrijven kunnen bieden. Op basis van objectieve criteria wordt vervolgens een match gemaakt en gaan studenten op kennismakingsgesprek. Er vindt dus geen gesprek vooraf plaats tussen de student en het stagebedrijf om te kijken of er een klik is, omdat dit sterk afhangt van de stereotypen en vooroordelen.

Verder gaan we de komende jaren inzetten op meer contactmomenten tijdens de stage tussen het leerbedrijf, de begeleider vanuit de school en de student. Want voor optimale begeleiding van de student is goed en persoonlijk contact nodig. Dit zorgt ervoor dat studenten hun begeleiding beter waarderen en dat werkgevers een duidelijk contact en aanspreekpunt hebben op school hebben.

We doen dit samen!
Het stagepact heeft ambitieuze doelen die geen enkele partner alleen kan realiseren. Het is dus van groot belang om dit sámen te doen en afspraken te maken tussen onderwijs, werkveld en het SBB

Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven. U als stagebedrijf kunt uw steentje bijdragen door nieuwe stageplekken te creëren, met een open blik nieuwe stagiaires te ontvangen en goed te kijken naar passende vergoedingen. Wij vragen u ook om met ons mee te denken over hoe we de verschillende uitdagingen kunnen aanpakken en welke stappen u als stagebedrijf kunt zetten.

Wij staan voor u klaar
Wilt u meer informatie over het stagepact en onze initiatieven zoals stagematching? Of wilt u een keer sparren over wat u als bedrijf kunt betekenen voor de uitvoering van het stagepact? Neem dan contact op met uw vaste stagebegeleider en/of BPV-coördinator. Weet u (nog) niet wie dit voor uw bedrijf is, neem dan contact op met Puck Thoonen, projectondersteuner Stagepact ROC Nijmegen

Terug naar boven