Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

ROC Nijmegen, een gezonde school

Jezelf goed kunnen ontwikkelen en gezond voor jezelf (leren) zorgen. Dat gunnen we iedereen op onze school. Daarom bieden we onze studenten en medewerkers mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen. We ondersteunen waar mogelijk en stimuleren een gezonde en actieve leefstijl. Met aandacht voor jouw persoonlijke en sociale ontwikkeling, én een veilige schoolomgeving en een fris klimaat op school.

Omdat we dat doen, ontvingen we vanuit De Gezonde School drie certificaten. Deze certificaten laten zien dat ROC Nijmegen voldoet aan de kwaliteitscritetia die zijn opgesteld door deskundigen. We vinden de activiteiten die we vanuit De Gezonde School organiseren belangrijk, omdat ze allemaal bijdragen aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder uitval.

3 certificaten op al onze locaties 

Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag een school zich voor drie jaar een Gezonde School noemen.  We zijn er trots op de we de volgende certificaten hebben gekregen op onze locaties: 

We werken aan een veilige en sfeervolle schoolomgeving en een goed leerklimaat voor alle studenten. 

Beweeg je genoeg? Dan zit je beter in je vel en kun je je beter concentreren. Het is bewezen dat je door voldoende bewegen beter gaat studeren. Het verbetert je prestaties. Op de lange termijn draagt het zelfs bij aan je gehele gezondheid en kwaliteit van leven.

Reden genoeg dus om voldoende te bewegen. En daar helpen we je bij. Met ons programma Sport op Maat kun je als student aan alle sporten proeven tijdens je eerste studiejaar (alleen in Nijmegen). Voor alle medewerkers bieden we de mogelijkheid aan om gratis te sporten in het Fitcentrum (Nijmegen) en het Fitlokaal (Boxmeer).

Als student kun je ook een sportkaart aanschaffen waarmee je tegen één tarief kunt sporten op allerlei locaties in Nijmegen. Zo kun je heel veel sporten uitproberen bij elk zwembad en elke sportschool, yogastudio of boksschool in de regio die is aangesloten bij de sportkaart. 

Voor ons zijn alle studenten gelijkwaardig. Ongeacht geloofsovertuiging, seksuele voorkeur, genderidentiteit, achtergrond of huidskleur. We vinden het belangrijk om hier aandacht aan te besteden binnen ons onderwijs. Hoe we dat doen, lees je hier.  

Natuurlijk werken wij ook aan de andere thema’s binnen ROC Nijmegen: 

Terug naar boven