ROC Nijmegen, een gezonde school

Gezondheid is je grootste goed. Binnen ROC Nijmegen vinden we het belangrijk dat we studenten en medewerkers leren goed voor zichzelf te zorgen. We geven je daarom tips om actief bezig te zijn en gezond te leven. Ook hebben we aandacht voor jouw persoonlijke en sociale ontwikkeling, zorgen we voor een veilige omgeving en een gezond klimaat op school. 

Omdat we dit doen, kregen we vanuit De Gezonde School voor drie thema’s certificaten. Daarmee geven ze aan dat wij goed met deze onderwerpen bezig zijn. 

3 certificaten op al onze locaties 

Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag een school zich voor drie jaar een Gezonde School noemen.  

We zijn er trots op de we de volgende certificaten hebben gekregen op onze locaties: 

We werken aan een veilige en sfeervolle schoolomgeving en een goed leerklimaat voor alle studenten. 

Bewegen zit in al onze opleidingen! Bewegen zorgt ervoor dat je beter in je vel zit en dat je je beter kunt concentreren. Het is bewezen dat beweging studieprestaties verbetert. Op de lange termijn draagt beweging bij aan je kwaliteit van leven! 

Voor ons zijn alle studenten gelijkwaardig. Ongeacht geloofsovertuiging, seksuele voorkeur, genderidentiteit, achtergrond of huidskleur. We vinden het belangrijk om hier aandacht aan te besteden binnen ons onderwijs. Hoe we dat doen, lees je hier.  

Natuurlijk werken wij ook aan de andere thema’s binnen ROC Nijmegen: