Convenant verzuimprotol getekend

Geplaatst op 24 februari 2020

De gemeenten Beuningen, Berg en Dal, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Wijchen en  ROC Nijmegen (uitvoeringslocaties in Nijmegen) hebben 20 februari een convenant Verzuimprotocol getekend.

Samenwerking

Het convenant stimuleert de samenwerking tussen de verschillende partners om verzuim en voortijdig schoolverlaten te bestrijden, het verzuimbeleid van onderwijsinstellingen te versterken en handhavingsbeleid van de gemeenten te verbeteren.

Kansen vergroten

Gemeenten, onderwijsinstellingen en ouder(s)/verzorger(s) hebben de verantwoordelijkheid een omgeving te scheppen waar studenten een zo goed mogelijke toekomst tegemoet gaan. Het convenant maakt duidelijk dat we samen met onze partners daarin onze verantwoordelijkheid nemen. We staan ervoor dat onze studenten hun kansen in de maatschappij vergroten en dat ze primair met een startkwalificatie de opleiding verlaten.