Arabisch op afstand informatie voor scholen

Vavo ROC Nijmegen biedt de mogelijkheid om het examenvak Arabisch op afstand te volgen op mavo-, havo- en vwo-niveau. Arabisch op afstand is bedoeld voor leerlingen die al behoorlijk Arabisch spreken. 

Op deze pagina lees je, als medewerker van een middelbare school, wat je kunt verwachten en wat er van jouw school verwacht wordt als jouw leerlingen het examen Arabisch op mavo-, havo- of vwo-niveau willen volgen.

Leerlingen kunnen Arabisch kiezen als:

 • Extra vak (bijvoorbeeld als je van vmbo-t naar havo wilt)
 • Compensatiecijfer
 • Extra moderne vreemde taal (voor vwo / als je van havo naar vwo wilt)
 • Keuzevak
 • Profielvak Cultuur en Maatschappij
 • Als vervanging voor Frans of Duits

Wat kan jouw school van ROC Nijmegen verwachten?

Bij de begeleiding van leerlingen kun je het volgende verwachten van ROC Nijmegen:

 • Bewijs van inschrijving student voor Arabisch op afstand.
 • Versturen van pta en lesplanning naar desbetreffende school.
 • De online lessen worden verzorgd via Teams door een 1e graadsdocent Arabisch.
 • Wij versturen schoolexamens inclusief instructie 1 week voor afname. Dit versturen we naar de contactpersoon van het examenbureau van de school.
 • Wij versturen een gespreksopname van de mondelinge examens naar het examenbureau van de school.
 • Wij leveren een 1e examinator/corrector schoolexamens en centraal eindexamen Arabisch.
 • Wij versturen het schoolexamencijfer (voor het eerste tijdvak), het centraal examencijfer en het eindcijfer naar het examenbureau/secretaris van de detacherende school.
 • De 1e examinator/corrector verwerkt centrale examen cijfers in wolf.

Wat verwacht ROC Nijmegen van jouw school

Van de school van de leerling verwachten wij het volgende:

 • Neemt in hun eigen pta op dat Arabisch wordt verzorgd door ROC Nijmegen.
 • Voor de leerling het centraal examen Arabische taal en literatuur aan (Vwo/Havo code 1009, Vmbo Tlcode 0111) en stelt de leerlingin de gelegenheid het centraalexamen op de eigen school af te leggen.
 • Het examenbureau/secretaris ontvangt af te nemen schoolexamens. Die worden afgedrukt door de school zelf.
 • Je zorgt voor een afnamemoment en surveillance in de aangegeven periode voor de verschillende examens die gepland staan in het pta.
 • Je verstuurt een gemaakt schoolexamen per mail naar arabisch-vavo@roc-nijmegen.nl
 • Verstuurt een scan van het gemaakte centraal examen werk naar examenbureauvavo@roc-nijmegen.nl
 • Regelt een Wolf account voor onze Arabischdocent.
 • Deze geeft bij de pooling aan dat deze wordt uitgevoerd door de Arabische docent van vavo ROC Nijmegen.
 • Verwerkt zelf het schoolexamencijfer (voor het eerste tijdvak), het centraal examencijfer en het eindcijfer dat wordt ontvangen van ROC Nijmegen.
 • Blijft eindverantwoordelijk voor de leerling en houdt toezicht op de algemene studievoortgang van de leerling.

Kosten

De kosten voor dit traject zijn als volgt opgebouwd:

 • Kosten instaptoets € 25,-.
  Deze kosten worden verwerkt in het inschrijfgeld wanneer het traject gevolgd wordt.
 • Inschrijfgeld € 600,- (alleen wanneer het traject gevolgd wordt). Deze kosten kunnen betaald worden door de school of door de leerling zelf. Dit wordt in de scholingsovereenkomst opgenomen. Na deze aanmelding volgt het pta en de lessen- en toetsplanning voor dat schooljaar.

Aanmelden

Jouw school meldt de leerling aan bij ROC Nijmegen. Hiervoor moeten een aantal stappen worden doorlopen:

 • Vul het aanvraagformulier instaptoets in.
 • Binnen 1 week stuurt ROC Nijmegen de instaptoets per e-mail aan je terug.
 • Neem de instaptoets af en stuur dit terug naar de docent van ROC Nijmegen.
 • De docent van ROC Nijmegen kijkt de toets na.
 • Wanneer het resultaat voldoende is, ontvangt de school een samenwerkingsovereenkomst.
  • De ingevulde samenwerkingsovereenkomst wordt ingevuld en ondertekend teruggestuurd aan ROC Nijmegen.
  • Zodra de overeenkomst retour ontvangen is kan de leerling starten met het examentraject Arabisch op afstand.
  • Wordt de de instaptoets met een onvoldoende afgesloten? Dan wordt er geen overeenkomst afgesloten en moet het bedrag van € 25 euro voor de instaptoets betaald worden.
 • Wanneer het resultaat onvoldoende is, wordt er geen overeenkomst afgesloten.

Instaptoets aanvragen

Vraag de instaptoets aan.

Nu aanvragen

Terug naar boven