Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Arabisch op afstand informatie voor scholen

Vavo ROC Nijmegen biedt de mogelijkheid om het examenvak Arabisch op afstand te volgen op mavo-, havo- en vwo-niveau. Arabisch op afstand is bedoeld voor leerlingen die al behoorlijk Arabisch spreken. 

Op deze pagina lees je, als medewerker van een middelbare school, wat je kunt verwachten en wat er van jouw school verwacht wordt als jouw leerlingen het examen Arabisch op mavo-, havo- of vwo-niveau willen volgen.

Leerlingen kunnen Arabisch kiezen als:

Wat kan jouw school van ROC Nijmegen verwachten?

Bij de begeleiding van leerlingen kun je het volgende verwachten van ROC Nijmegen:

Wat verwacht ROC Nijmegen van jouw school

Van de school van de leerling verwachten wij het volgende:

Kosten

De kosten voor dit traject zijn als volgt opgebouwd:

Aanmelden

Jouw school meldt de leerling aan bij ROC Nijmegen. Hiervoor moeten een aantal stappen worden doorlopen:

Instaptoets aanvragen

Het is op dit moment nog niet mogelijk om de instaptoets aan te vragen.

Terug naar boven