Coronavirus
Geen examinering in gebouwen ROC Nijmegen
Meer info

Map Downloads

Map Rechten en plichten

Onder rechten en plichten vind je de documenten, die ROC hanteert als het gaat om de gedragscode van ROC Nijmegen, het studentenstatuut, het privacyreglement, de praktijkovereenkomst, de leerovereenkomst en het reglement medezeggenschap.