Arabisch op afstand informatie voor scholen

Vavo ROC Nijmegen biedt de mogelijkheid om het examenvak Arabisch op afstand te volgen op mavo-, havo- en vwo-niveau. Arabisch op afstand is bedoeld voor leerlingen die al behoorlijk Arabisch spreken. 

Op deze pagina lees je, als medewerker van een middelbare school, wat je kunt verwachten en wat er van jouw school verwacht wordt als jouw leerlingen het examen Arabisch op mavo-, havo- of vwo-niveau willen volgen.

Leerlingen kunnen Arabisch kiezen als:

 • Extra vak (bijvoorbeeld als je van vmbo-t naar havo wilt)
 • Compensatiecijfer
 • Extra moderne vreemde taal (voor vwo / als je van havo naar vwo wilt)
 • Keuzevak
 • Profielvak Cultuur en Maatschappij
 • Als vervanging voor Frans of Duits

Wat kan jouw school van ROC Nijmegen verwachten?

Bij de begeleiding van leerlingen kun je het volgende verwachten van ROC Nijmegen:

 • Begeleiding van een docent op afstand.
 • Online lessen in teams door een 1e graads docent Arabisch.
 • De leerling ontvangt lesmaterialen ter voorbereiding op het examen.
 • Het pta wordt naar jouw school opgestuurd.
 • Aanleveren schoolexamens inclusief instructie 1 week voor afname (naar contactpersoon van het examenbureau).
 • Aanleveren van gespreksopname van mondelinge examens aan het examenbureau van jouw school.
 • Leveren van 1e examinator/ corrector bij schoolexamens en eindexamen Arabisch.
 • Aanleveren van schoolexamencijfers naar het examenbureau van jouw school.
 • Verwerken van de cijfers voor het centrale examen in Wolf door de 1e examinator/ corrector.

Wat verwacht ROC Nijmegen van jouw school

Van de school van de leerling verwachten wij het volgende:

 • Aanmaken Wolf-account voor de docent Arabisch.
 • Vastellen van het pta Arabisch.
 • Afdrukken van de ontvangen schoolexamens.
 • Inplannen van afnamemomenten en organiseren van de surveillance voor de examens die gepland staan in het pta.
 • Aanleveren van het gemaakte schoolexamen (via aangetekende post) naar vavo ROC Nijmegen.
 • Verspreiden van de resultaten van de gemaakte schoolexamens.
 • Aanvragen van het centraal examen Arabisch volgens de landelijke richtlijnen.
 • Versturen van een scan van het gemaakte centraal examen naar vavo ROC Nijmegen.
 • Verwerken van de cijfers van het schoolexamen en centraal examen.

Kosten

De kosten voor dit traject zijn als volgt opgebouwd:

 • Kosten instaptoets € 25,-.
  Deze kosten worden verwerkt in het inschrijfgeld wanneer het traject gevolgd wordt.
 • Inschrijfgeld € 600,- (alleen wanneer het traject gevolgd wordt). Deze kosten kunnen betaald worden door de school of door de leerling zelf. Dit wordt in de scholingsovereenkomst opgenomen. Na deze aanmelding volgt het pta en de lessen- en toetsplanning voor dat schooljaar.

Aanmelden

Jouw school meldt de leerling aan bij ROC Nijmegen. Hiervoor moeten een aantal stappen worden doorlopen:

 • Vul het aanvraagformulier instaptoets in en stuur deze naar arabisch-vavo@roc-nijmegen.nl.
 • Binnen 1 week stuurt ROC Nijmegen de instaptoets per e-mail aan je terug.
 • Neem de instaptoets af en stuur dit terug naar de docent van ROC Nijmegen.
 • De docent van ROC Nijmegen kijkt de toets na.
 • Wanneer het resultaat voldoende is, ontvangt de school een scholingsovereenkomst en aanvraagformulier.
  • De ingevulde scholingsovereenkomst en het ingevulde aanvraagformulier worden ingevuld en ondertekend teruggestuurd aan ROC Nijmegen.
  • Zodra de overeenkomst retour ontvangen is kan de leerling starten met het examentraject Arabisch op afstand.
  • Wordt de de instaptoets met een onvoldoende afgesloten? Dan wordt er geen overeenkomst afgesloten en moet het bedrag van € 25 euro voor de instaptoets betaald worden.
 • Wanneer het resultaat onvoldoende is, wordt er geen overeenkomst afgesloten.