Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Mbo-certificaat C0106 Verpleegtechnisch handelen niveau 3

Als zorgprofessional op zoek naar meer uitdaging, bevoegdheden en verantwoordelijkheden? Leer zelfstandig verpleegtechnische handelingen uitvoeren met het opleidingstraject Verpleegtechnisch handelen niveau 3.

Met dit certificaat ben je direct inzetbaar in de sector zorg en welzijn en kun je verpleegtechnische handelingen uitvoeren. Bijvoorbeeld medicijnen checken en toedienen. Of denk aan wonden verzorgen of een insulinepen hanteren. En je weet precies met welke noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, procedures en voorschriften je rekening moet houden.

Je ontvangt tijdens het opleidingstraject theorie- en praktijktraining. Je doet aan zelfstudie en e-learning en waar mogelijk leer je met medestudenten. Natuurlijk krijg je ook persoonlijke begeleiding en coaching.

Aanmelden

Meer over de cursus

In het opleidingstraject Mbo-certificaat C0106 Verpleegtechnisch handelen niveau 3 leer je verpleegtechnische handelingen uit te voeren. Je krijgt te maken met twee werkprocessen.

In werkproces 1 van het opleidingstraject leer je:

 • verpleegtechnische handelingen uitvoeren binnen jouw bevoegdheden. Je leert deze handelingen op een professionele manier aan volgens de wet- en regelgeving waaronder de Wet BIG;
 • met welke noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, procedures en voorschriften je rekening moet houden bij de uitvoering van deze handelingen;
 • hoe je de gezondheidssituatie en psychische gesteldheid van een cliënt kunt controleren;
 • veranderingen en bijwerkingen signaleren en rapporteren;
 • herkennen wanneer het nodig is om andere deskundigen in te schakelen en dat te doen.

Je leert de volgende verpleegtechnische handelingen waaronder voorbehouden handelingen (*) uit te voeren:

 • medicijnen checken, registreren, distribueren, en zo nodig controleren op inname (volgens het zorgplan);
 • medicijnen toedienen. Oraal, rectaal, vaginaal, via de huid, via de luchtwegen en via de slijmvliezen;
 • het verzorgen van rode en gele wonden;
 • zwachteltechnieken toe te passen;
 • het verzamelen van monsters ten behoeve van diagnostiek (steriel en niet-steriel materiaal);
 • eerste hulp (somatisch) te verlenen bij: verwondingen, vergiftigingen, verstikking, verslikken, en bij ademstilstand en circulatiestilstand;
 • een suprapubische katheter te verzorgen;
 • blaaskatheter en maagsonde te observeren en controleren;
 • het uitvoeren van een blaasspoeling;
 • lichaamstemperatuur te beïnvloeden door middel van koude- of warmtebehandeling;
 • subcutaan injecteren*;
 • intramusculair injecteren*;
 • een insulinepen te hanteren*;
 • het katheteriseren van de blaas bij vrouwen*;
 • het katheteriseren van de blaas bij mannen*;
 • PEG-sondevoeding toedienen;
 • Het verzorgen van zwarte wonden;
 • zuurstof toe te dienen;
 • toedienen van sondevoeding en bedienen van een voedingspomp;
 • het verzorgen van een stoma;
 • tracheacanule en tracheastoma te verzorgen;
 • maagsonde te verzorgen;
 • blaaskatheter te verzorgen.

De inhoud van het lesprogramma is gebaseerd op het kwalificatieregister van de SBB MijnSBB - Kwalificatieregister.

Met een volledig ingevuld en ondertekend overzicht van verpleegtechnische handelingen, toon je aan dat je alle verpleegtechnische handelingen zelfstandig en professioneel kunt uitvoeren. En dat je bekwaam bent volgens de wet BIG.

De examenopdracht is het laten zien van twee verpleegtechnische handelingen. Je bereidt deze handelingen zelfstandig en cliëntgericht voor. Je voert ze uit en evalueert ze. Welke twee handelingen? Dat bepaalt jouw examinator die kiest uit jouw overzicht verpleegtechnische handelingen, waarvan 1 met een rekensom.

Werkproces 2

In werkproces 2 werk je in een professionele omgeving waarin je voortdurend nieuwe kennis opdoet die je kunt omzetten in behandelings- en benaderingswijzen. In dit gedeelte leer je de vaardigheden die nodig zijn om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen. Je leert hoe je problemen kunt analyseren en op een creatieve, verantwoorde wijze oplost en bespreekbaar maakt in je team.

Je leert:

 • protocollen, professionele richtlijnen, beroepscode en standaarden;
 • gesprekstechnieken en begeleidingsmethodieken toepassen;
 • feedbackvaardigheden toepassen;
 • reflectievaardigheden toepassen.

Je ontwikkelt je in dit gedeelte van het opleidingstraject als professioneel beroepsbeoefenaar. Collega’s, studenten en vrijwilligers ondersteunen je in deze ontwikkeling.

Voor het examen voor werkproces 2 voer je eerst een voorbereidende opdracht uit in de praktijk. Je observeert een cliënt en biedt specifieke zorg. Je geeft een presentatie in het werkveld of op school over een relevant actueel maatschappelijk, technologisch of vakinhoudelijke ontwikkeling in de zorg. Daarna leid je een discussie hierover. In de presentatie verantwoord je welke theorie en beroepseisen je hebt toegepast tijdens de uitvoering van de praktijkopdracht.

De bijeenkomsten bestaan uit themabijeenkomsten, begeleiding, praktijklessen en individuele gesprekken. Er is een kleine studiegroep waarin je met andere deelnemers vragen kunt bespreken en aan opdrachten kunt werken. Je kunt verschillende thema’s zelfstandig doorlopen. In de praktijk ga je aan de slag met opdrachten. Naast de georganiseerde bijeenkomsten heb je zo’n 4 uur per week aan zelfstudie.

Na de cursus

Met dit certificaat kun je meteen aan het werk in de sector zorg en welzijn. Of je verder ontwikkelen in je vak als je al in de zorg werkt. Het opleidingstraject Verpleegtechnisch handelen biedt de mogelijkheid om op verantwoorde manier bevoegd en bekwaam te worden in het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen.

Voor wie?

Dit opleidingstraject past bij jou als je zij-instromer of werknemer bent en niet meteen een volledige opleiding wilt volgen. Je bent bijvoorbeeld gediplomeerd verzorgende of doktersassistent, of je bent zij-instromer die al een mbo-certificaat heeft waarmee een deel van de kwalificatie Verzorgende IG al is behaald.

Om aan dit traject te kunnen deelnemen is het belangrijk dat je een laptop ter beschikking hebt.

Toelatingseisen

 • Je hebt minimaal een diploma op niveau 3.
 • Je werkt 16-24 uur binnen de sector Zorg en Welzijn.
 • Er is een beoordelaar in de praktijk beschikbaar voor de examinering van de uitvoering van de verpleegtechnische vaardigheden.

Planning en lesdata

Dit is een maatwerktraject. Je volgt je eigen opleidingstraject en komt in een doorloopgroep (maximaal 14 deelnemers) waarin het mogelijk is dat deelnemers verschillende opleidingstrajecten volgen. Deelnemers kunnen starten op diverse momenten en uitstromen wanneer hun traject is afgerond.

Startdatum: september 2023

Dit traject start bij minimaal 6 deelnemers. De maximale groepsgrootte is 14 deelnemers.

Aanmelden voor Mbo-certificaat C0106 Verpleegtechnisch handelen niveau 3!

Maatwerk voor jouw bedrijf ? Ik help graag!

Flexibel opleidingsaanbod: Incompany mogelijkheden, maar ook in de avonden en weekenden . Ik maak graag een passend voorstel voor jouw organisatie .

 • Endy Kleij

  Telefoonnummer:
  +31 6 3639 61 15

  Endy is relatiebeheerder Zakelijke Dienstverlening en Zorg & Welzijn
  Je kunt haar benaderen met vragen over:

  • LLO-trajecten voor de zakelijke dienstverlening 
  • Juridische LLO-trajecten 
  • LLO-trajecten voor Marketing, Communicatie en Evenementorganisatie (MCE)  
  • LLO-trajecten voor Financiële beroepen 
  • LLO-trajecten voor Office- & Managementassistent 
  • LLO-trajecten op het gebied van Zorg en Welzijn
  • Maatwerk-oplossingen
Terug naar boven