Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Ervaringen cursus Nederlands op de werkvloer

De cursus 'Nederlands leren op de werkvloer' geven we bij jou op het werk. Op deze pagina lees je een aantal ervaringen van andere bedrijven met deze maatwerkcursus!

Weidmann Transformer Supplies, Wijchen

Mondelinge communicatie op de werkvloer is belangrijk voor efficiëntie en veiligheid. We hebben op basis van veertien maatwerkbijeenkomsten de cursisten getraind in hun vaardigheid in de Nederlandse taal.
Maatwerk was nodig omdat de verschillen in spreekvaardigheid onderling groot waren. Weidmann heeft een taalmaatje in het bedrijf aangesteld om effectief te oefenen.

Resultaat

De werknemers spreken meer Nederlands op de werkvloer en durven hun vragen te stellen. Er is meer communicatie en er is meer gelegenheid voor Weidmann om goede werkinstructies te geven. Nederlands leren was leuk.

Inhoud van het traject

  • Duur van het traject: veertien bijeenkomsten van 2,5 uur, gedeeltelijk in werktijd
  • Inclusief intake om het beginniveau vast te stellen
  • Korte gesprekken voor op de werkvloer
  • Aandacht voor het begrijpen van eenvoudige, mondelinge werk- en veiligheidsinstructies. We hebben hiervoor voornamelijk bestaand materiaal van het bedrijf gebruikt
  • Deelnemen aan werkoverleg
  • Gewerkt met een computerprogramma om spreken en woordenschat te vergroten

Reacties deelnemers

"Dat er in zo’n kort traject al zoveel resultaat te zien zou zijn. De werknemers spreken meer Nederlands op de werkvloer en durven hun vragen te stellen. Ze komen vaker naar de werkbegeleider toe en deze hoeft geen tekeningen meer te gebruiken om iets uit te leggen. De werknemers waren zeer gemotiveerd om deel te nemen.“

- Woordvoerder Weidmann Transformer Supplies.

NRF, bedrijf in koelsystemen, Mill 

De communicatie op de werkvloer moest drastisch verbeterd worden. Vooral op het gebied van leesvaardigheid voor het lezen van werk- en veiligheidsinstructies en het schrijven van overdrachten. Laaggeletterde werknemers zijn geschoold op het gebied van lezen, schrijven, spreken en luisteren. 

Bij dit traject lag de nadruk meer op lees- en schrijfvaardigheid. Sommige werknemers had moeite om het VAPRO-certificaat te halen.  Wij hebben voor NRF een maatwerktraject van veertien weken gemaakt.

Inhoud van het traject

Reacties van deelnemers

“Het traject voldoet aan de verwachtingen van de werknemers. Onze werknemers zijn zeer gemotiveerd. De teamleiders merken dat ze er mee bezig zijn als ze hen spreken.”

Werkbedrijf Rijk van Nijmegen

Het veiligheidscertificaat VCA is onmisbaar in veel technische beroepen. Ook in de de bouw heeft iedere werknemer het certificaat nodig om de bouwplaats te mogen betreden.

Het examen vraagt echter een behoorlijke kennis van de Nederlandse taal en is daarom vaak een struikelblok. Wij hebben een methodiek ontwikkeld waarbij laag-taalvaardige medewerkers in groepsverband tijdens een intensieve cursus worden voorbereid op dit examen.
In samenwerking met Werkbedrijf Rijk van Nijmegen hebben we deze cursus voor aan meerdere groepen gegeven.

Nederlandse lessen voor dakspecialisten van Weijerseikhout

Afgelopen maand zijn wij gestart met een interne Nederlandse taalcursus voor een aantal van onze dakspecialisten. Deze lessen dragen bij aan ons “samen sterk” principe. Elke vrijdag gaan zeven collega´s aan de slag met de Nederlandse taal. Docent Thomas van het ROC in Nijmegen verzorgt de lessen en helpt hen bij het ontwikkelen van hun taalvaardigheid. De cursisten volgen de opleiding zodat zij uiteindelijk door kunnen stromen in het opleidingstraject van Gaan in de Bouw: een vakspecialistische opleiding voor het dak. Hiervoor is beheersing van de Nederlandse taal een must!

De inhoud van de cursus            

De cursus duurt vijftien weken, waarbij er iedere week een nieuw onderwerp wordt behandeld. Denk bijvoorbeeld aan woordenschat, werkwoordspelling en begrijpend lezen. Ook het Nederlands spreken wordt niet overgeslagen. Collega Gregory Chapman is een van de Nederlandse taalcursisten. Hij volgt vandaag zijn derde  Nederlandse les: “Ik vind het erg leuk om de Nederlandse lessen te volgen. Het wordt elke keer weer een stukje makkelijker en ik merk dat ik meer begrijp”, vertelt Gregory.

Dat de cursisten les krijgen in een kleine groep is erg bevorderend voor het leerproces. Gregory: “Het is fijn dat we in een kleine groep les krijgen, dit zorgt ervoor dat de docent écht aandacht voor mij heeft.” Maar ook de manier van lesgeven werkt stimulerend: “We duiken niet alleen maar in de boeken maar leren ook veel aan de hand van spelletjes. Dit werkt voor mij veel beter. Toch zijn vanzelfsprekend de lessen niet altijd even eenvoudig”, vertelt Gregory verder. “Met name de grammatica vind ik lastig, het op de juiste manier opbouwen van een zin lukt me nog altijd niet. Gelukkig heb ik nog een aantal lessen te gaan..” grapt hij.

En in de praktijk?

Naast de Nederlandse lessen gaan de cursisten ook op de bouwplaats met de taal aan de slag. Zo wordt een cursist aan een taalbuddy van Weijerseikhout gekoppeld. Dit is een collega uit hetzelfde team die hen op de bouwplaats helpt met het verder ontwikkelen van hun taalvaardigheid. Gregory: “Het is leuk om in praktijk ook bewust met de taal bezig te zijn. Daardoor kan ik gelijk toepassen wat ik in de lessen geleerd heb. Zo kon ik voorheen alleen de naam van het gereedschap benoemen, nu lukt het me al om dit in een hele zin uit te spreken! Bovendien wordt het ook in de keet steeds gezelliger: “Ik begrijp mijn collega’s steeds beter, waardoor ik mee kan lachen en het nog leuker vind om naar mijn werk te gaan!”

Terug naar boven