Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Opleidingsschool voor mbo-leraren

ONmbo is dé mbo-opleidingsschool in de regio Nijmegen. Collega’s van ROC Nijmegen, HAN Sport & Bewegen (HAN-ALO) en HAN Instituut voor Leraar en School (HAN-ILS) leiden hier gezamenlijk eerste- (HAN-ALO) en tweedegraads docenten op.

Wil jij lesgeven op het mbo?

Binnen de Opleidingsschool Nijmegen mbo (ONmbo) bereiden ROC Nijmegen en de HAN jou samen voor op dit dynamische vak. Niet alleen geweldig voor leraren in opleiding, maar ook voor de huidige docenten op het ROC.
Want of het nou gaat om de kwaliteit van het onderwijs, of om beroepsmatige en maatschappelijke ontwikkelingen: als leraar in het mbo blijf je een leven lang leren!
Check ONmbo.nl

Wat een mbo-docent succesvol maakt

  1. Spelen met de stof en het bedenken van nieuwe werkvormen

  2. Een band opbouwen met studenten en oprecht in hen geïnteresseerd zijn

  3. De lessen afstemmen op de beroepspraktijk waarvoor de mbo-student wordt opgeleid

Doelstellingen ONmbo

We willen bijdragen aan het verbinden tussen theorie en praktijk, het leren op het instituut en de
werkplek. We benutten de context van ROC Nijmegen om beroepsgericht op te leiden en met de
verschillende rollen van de mbo-docent kennis te laten maken. Binnen ONmbo leren collega’s van en met elkaar door samen te ontwikkelen en uit te voeren. Zo geven we het mbo een prominentere plaats in de lerarenopleidingen en leiden we goede docenten met mbo-specifieke competenties op voor de toekomst.
 

Meer info? 

Check de site van ONmbo
Terug naar boven