Stressbestendigheid

Stressbestendig betekent effectief blijven functioneren ondanks tegenslagen, (tijds)druk, teleurstellingen of tegenwerking. Kunnen omgaan met de druk die wordt ervaren door kalm te blijven en niet meteen te reageren maar de rust nemen om in een bepaalde situatie te bepalen wat de meest effectieve reactie is.

Gedragsvoorbeelden:

  • Snel herstellen na een tegenslag en er niet in 'blijven hangen';
  • Gestructureerd blijven werken wanneer meerdere mensen tegelijk een beroep op u doen;
  • Projecten of activiteiten afronden ondanks het feit dat er meerdere activiteiten op stapel liggen;
  • Kunnen voldoen aan hoge verwachtingen;
  • Kunnen relativeren door zaken niet belangrijker te maken dan ze zijn;
  • Bij agressief (verbaal) gedrag van een ander niet meteen in paniek raken maar proberen rustig te blijven;
  • Kwaliteit handhaven onder druk;
  • Overzicht bewaren onder druk;

Reflectievragen:

  • Ga eens terug naar een situatie waarin u flink onder druk stond. Wat deed u om toch de rust te bewaren en door te werken? Lukte u dat?
  • Kunt een voorbeeld geven van een tegenslag waar u positief mee bent omgegaan?