Medezeggenschap

ROC Nijmegen kent een medezeggenschapsstatuut waarin is vastgelegd hoe de medezeggenschapsstructuur binnen de gehele organisatie is ingericht.

  • Medezeggenschap van personeel is belegd bij de Ondernemingsraad
  • Medezeggenschap van studenten bij de Studentenraad
  • ROC Nijmegen heeft geen ouderraad

Download het medezeggenschapsstatuut

Terug naar boven