Missie, visie & ambitie van ROC Nijmegen

Missie

ROC Nijmegen biedt studenten de kans om succesvol mee te doen, nu en later.

Visie

Het is onze ambitie een perfecte match te creëren tussen wat de individuele student kan en wil en wat de regio vraagt. Dat doen wij op verschillende manieren:

 • Ons onderwijs biedt (loopbaan)perspectief.
 • We bieden kansen voor de ontwikkeling van ieders talent.
 • Leren en werken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
 • Opleiden doen we samen met werkvelden in de regio.
 • Wij zijn professionals die up-to-date zijn en blijven.
 • Met onze aandacht, respect en passie zijn we een voorbeeld voor onze studenten.

Ambitie

ROC Nijmegen bouwt pro-actief aan de toekomst, vol energie en met plezier. ROC Nijmegen wil een ontmoetingsplaats zijn, een professionele leergemeenschap, waarin studenten zichzelf en de wereld om hen heen leren kennen en hun ambities kunnen waarmaken. Tijdens de ontmoetingen (met elkaar, met de lesstof, met docenten en met het werkveld) verleggen studenten hun grenzen en ontwikkelen ze hun talenten.

Onze ambities:

 • We hebben oog voor de individuele talentontwikkeling van de student.
 • We kwalificeren onze studenten niet alleen voor een beroep, maar bereiden hen ook voor op het leven in een complexe, multiculturele samenleving door het aanleren van burgerschapsvaardigheden.
 • Onze studenten hebben zelf de regie bij hun ontwikkeling.
 • We zijn er niet alleen voor doorstromers vanuit het voortgezet onderwijs, maar iedereen kan bij ons terecht: doorstarters en herstarters.
 • We ontwikkelen ons tot een volwaardige partner in een Leven lang ontwikkelen, daarbij werken we nauw samen met het werkveld, voortgezet onderwijs en hbo en met andere mbo-instellingen.
 • Onze docenten worden meesters in het leren. Zij leiden niet meer alleen op voor een beroep, maar bereiden de studenten ook voor op een leven lang leren en op 21e-eeuwse vaardigheden.
Terug naar boven