Voor sterk techniekonderwijs in de regio Nijmegen

Geplaatst op 07 november 2018

Intentieverklaringsamenwerking technisch onderwijs

Technische vmbo’s hebben het lastig. Het aantal leerlingen daalt en er wordt een tekort aan docenten verwacht in combinatie met een groeiende vraag naar technisch geschoold personeel. Ook gaan de technische ontwikkelingen heel erg snel, waardoor vernieuwen van het onderwijs noodzakelijk is. In de regio Nijmegen en omstreken is er vanaf 1 november een samenwerking tussen vmbo-scholen en het technisch beroepsonderwijs van ROC Nijmegen gestart op basis van  een gemeenschappelijke intentieverklaring.

Enthousiasme

Folkert Potze, directeur Techniek en Technologie, ROC Nijmegen: “Ik zie enthousiasme in de regio. Deze samenwerking is een fantastisch initiatief om met elkaar aan de slag te gaan. De droom die we nu invullen bij ROC Nijmegen is werken en studeren met multidisciplinaire projecten, met concrete opdrachten uit het bedrijfsleven.”

Techniekrijke regio

Om te voorkomen dat technische vmbo’s, met een specifiek technisch profiel het loodje leggen – juist nu technisch geschoold personeel zo hard nodig is op de arbeidsmarkt – investeert het kabinet fors. Elk jaar wordt landelijk 100 miljoen euro vrijgemaakt om de scholen te versterken. De regio Nijmegen is een zogenaamde techniekrijke regio. Een regio waarbinnen nu nog genoeg leerlingen kiezen voor technisch beroepsonderwijs.  De regio Nijmegen ia aangesloten bij het Nationaal Techniekpact en is partner in de Gelderse samenwerking gericht op versterking van het technisch beroepsonderwijs.

Regionale ambities

De samenwerkende scholen dienen vóór 1 april een plan in voor landelijke technieksubsidie.

“We willen gemeenschappelijke leerlijnen en keuzevakken in de techniek met elkaar ontwikkelen. Maar ook verkennen we de mogelijkheid om technische faciliteiten te delen, of de expertise van onze docenten in het mbo toegankelijk te maken voor vmbo’ers,’’ aldus Potze. Volgens Thomas Klein, vmbo-directeur Mondial college gaan alle vmbo’ers en vmbo-docenten iets merken van deze vorm van samenwerking, welke keuze de scholen ook zelf maken. “Er wordt geïnvesteerd, dat gaan we  zien en voelen. Materieel kan vervangen worden en er kan meer personeel aangenomen worden of bijgeschoold. Ik wil ook graag de scholen van het basisonderwijs hierbij betrekken.”

In 2018 en 2019 ontvangen alle vmbo-scholen met een technisch profiel (PIE, BWI en/of M&T) extra geld om te investeren in het techniekonderwijs.

Docenten en leerlingen

Samenwerking in de regio Nijmegen wordt door de scholen vormgegeven, samen met de partners bedrijfsleven. Ook jonge kinderen krijgen de mogelijkheid kennis te maken met techniek. Johan Reijers, coördinator Technieklokalen in de regio Nijmegen: “Techniek en technologie kun je zien en ervaren, maar het is ook een andere manier van denken en werken. Samen met het bedrijfsleven in de regio werken we onder andere aan innovaties zoals ‘Computational thinking’ voor jonge leerlingen en studenten in het beroepsonderwijs.”

Samenwerkende partners

De intentieverklaring is tot stand gekomen in afstemming met bedrijven in de regio Rijk van Nijmegen. De volgende scholen doen mee:

  • Alliantie VO Nijmegen: Pax Christi College, Mondial College, Maaswaal College, Citadel College,
  • Montessori College Nijmegen
  • Scholengroep Rijk van Nijmegen: Het Rijks VMBO campus, NSG Groenewoud, Jorismavo.
  • ROC Nijmegen

Meer info