Vervoersstaking: examens en lessen op 28 mei

Geplaatst op 23 mei 2019

Centrale examens

De geplande centrale examens - Nederlands, Rekenen en Engels - gaan door. We helpen daarmee studenten die dit schooljaar nog willen diplomeren. Er is dit schooljaar immers geen uitwijkmogelijkheid meer vanwege het overvolle rooster. Wie niet aanwezig kan zijn bij een centraal examen meldt zich af op de gebruikelijke wijze.

Decentrale examens

Besluiten over decentrale examens horen studenten via hun opleiding.  Ook wie niet aanwezig kan zijn bij een decentraal examen meldt zich op de gebruikelijke wijze af. Net als bij de centrale examens geldt bij de decentrale examens dat als je er niet aan deelneemt dit kan leiden tot studievertraging.

Lessen

Alle lessen gaan door. Wie op dinsdag geen les kan volgen, meldt zich op de gebruikelijke wijze af.