Versterking van de leerpraktijken in de zorg

Geplaatst op 25 februari 2020

Profiel schrijft overt de ontwikkelingen in de zorg. Die ''gaan hard'' lezen we. ''Kennis, kunde en competenties die vandaag ingezet worden, kunnen morgen mismatchen met wat nodig en mogelijk is. Hoe bereid je studenten voor op een vak dat zo verandert? Mbo’s en zorginstellingen doen dat via praktijkroutes, maar die stippel je niet in een handomdraai uit.''

Het project Zorg voor de toekomst: versterking van leerpraktijken in de zorg moet helderheid geven. Aan welke knoppen moet je draaien om praktijkroutes zo te maken dat studenten succesvol kunnen zijn? NRO subsidieert het project dat loopt van september 2019 tot september 2022.  Zeven partners werken hierin samen: ECBO (penvoerder), Kenniscentrum Kwaliteit van Leren (HAN) opent in een nieuw venster, Vilans en de mbo-instellingen ROC Nova College, ROC Nijmegen, Graafschap College en ROC Friese Poort.'' Lees het volledige artikel.