Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Vavo ROC Nijmegen: dé weg naar een diploma voortgezet onderwijs voor volwassenen

Geplaatst op 25 mei 2021

Vavo ROC Nijmegen: dé weg naar een diploma voortgezet onderwijs voor volwassenen

De eindexamens op middelbare scholen zijn op dit moment in volle gang. Voor leerlingen die het niet halen, of dreigen uit te vallen kan vavo interessant zijn. Vavo staat voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. ROC Nijmegen biedt opleidingen voor mavo, havo en vwo voor iedereen van 18 jaar en ouder.

Het vavo is bedoeld voor iedereen vanaf 18 jaar die niet meer op het voortgezet onderwijs zit, maar nog geen diploma heeft. Via het vavo kunnen zij een diploma voor het vmbo, havo of vwo halen. Het kan gaan om mensen die eerder zijn gestopt met hun opleiding of zijn uitgevallen. Maar ook voor een omscholing op latere leeftijd kan vavo uitkomst bieden. ROC Nijmegen heeft de afgelopen jaren meer dan 450 eindexamenkandidaten per jaar begeleid.

Vavo voor middelbare scholieren

Ook voor middelbare scholieren die dreigen uit te vallen biedt het vavo kansen. Vavo-manager Pauline van der Meer van ROC Nijmegen:Vavo is een aanvulling op het voortgezet onderwijs. Middelbare scholieren komen om uiteenlopende redenen bij ons terecht. Soms hebben ze andere vakken nodig voor een vervolgopleiding. Maar ook om een niveau hoger te komen, voor het volgen van extra vakken of het halen van deelcertificaten kunnen ze bij ons terecht’.

Hoe werkt het?

Aanmelden voor vavo kan tot 23 juli 2021 via www.roc-nijmegen.nl/mavo-havo-vwo. Daar kun je ook alle informatie nalezen. Na aanmelding volgt een intake. De vavo-opleidingen duren een jaar, en sluiten aan op de reguliere landelijke centrale examens.

Terug naar boven