Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Transitieroute: bedrijven zetten poorten open voor kwetsbare mbo’ers

Geplaatst op 21 december 2020

Ruim 30 bedrijven uit de regio’s Arnhem-Nijmegen en de Achterhoek hebben zich al gemeld om kwetsbare jongeren uit het mbo stageplaatsen met perspectief op werk aan te bieden., vanuit het initiatief 'Transitieroute'. Juist ook in deze bijzondere tijd laten deze bedrijven zien dat ze willen investeren in de toekomst. Ze kijken daarbij ook naar jongeren die bij hun start wat extra ondersteuning nodig hebben. Daarin werken ze samen met de regionale mbo’s. Met steun van provincie Gelderland starten In januari de eerste jongeren met hun stage als onderdeel van de Transitieroute. De komende twee jaar worden met de Transitieroute 120 studenten begeleid van opleiding naar werk. 

Stageplaatsen

De Transitieroute is een initiatief van drie roc’s in Arnhem-Nijmegen en de Achterhoek dat wordt uitgevoerd met steun van provincie Gelderland. Gedeputeerde Peter Kerris is enthousiast: ‘Voor 1 op de 10 jongeren met een mbo-diploma is de overgang van opleiding naar een baan geen vanzelfsprekendheid. Soms hebben deze jongeren te maken met een fysieke of psychische beperking, soms spelen andere factoren een rol. De Transitieroute geeft kwetsbare jongeren een zetje in de rug om hun diploma om te zetten in een baan. Fantastisch dat al zoveel bedrijven een stageplaats hebben aangeboden. Juist nu het aantal stageplaatsen zo is teruggelopen door corona!’

Transitieroute

Behalve ROC Nijmegen, hebben ook het Rijn IJssel en het Graafschap College besloten om hier wat aan te doen. Gezamenlijk bieden we nu jongeren die extra ondersteuning nodig hebben een tweejarige Transitieroute aan. Dit traject start in het laatste jaar van de opleiding en loopt door tot een jaar nadat de student de opleiding verlaten heeft. In deze twee jaar wordt door middel van stages, extra loopbaanbegeleiding en jobcoaching de jongere geholpen om succesvol de overgang van opleiding naar werk te maken. De drie scholen werken hiervoor samen met de gemeentelijke sociale diensten, werkgeverservicepunten en SBB, de landelijke organisatie van leerbedrijven in Nederland. Dank zij deze samenwerking hebben zich nu al 30 bedrijven gemeld die bereid zijn extra stageplaatsen te bieden die ook perspectieven bieden op werk.

Eerste ervaringen

Mike van der Leest is begeleider van Stijn de Wijse, die de opleiding ICT volgt op het ROC.
“Stijn is oplossingsgericht en volhardend, maar heeft ook structuur nodig. Hij vond een geweldige stageplek bij Viditel, dat gevestigd is op het bedrijvenpark Bijsterhuizen bij Nijmegen. Dat is een jong bedrijf, dat het heel vanzelfsprekend vindt om jongens als Stijn ook een kans te geven.”

Rowdy Terlaak van het bedrijf AG auto’s uit Ulft heeft op dit moment zelfs twee stagiaires, Joel en Casper, die extra begeleiding nodig hebben.
“We gaan samen met deze jongeren op zoek naar waar ze goed in zijn en hebben nu ontdekt dat ze gouden handjes hebben. Er daar zijn wij als branche altijd naar op zoek.”

Nick Postema van ICT maatwerk en John Bijron van Specialized Brains ICT, zijn Arnhemse bedrijven die  ook graag gebruik maken van jongeren met autisme, zoals bijvoorbeeld Justin Lusink .
“Met het Rijn IJssel hebben we een goede relatie opgebouwd, zodat we echt samen optrekken en studenten als Justin goed kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt.”

Terug naar boven