Staatssecretaris opent verkoopfinale in Kleef

Geplaatst op 29 oktober 2018

Het Interreg-project Ler(n)ende Euregio is initiatiefnemer en medefinancier van deze alweer zesde ‘grensoverschrijdende’ verkoopwedstrijd. ROC Nijmegen is al twintig jaar de trotse penvoerder van Ler(n)ende Euregio. Je horizon verbreden, Duitse vaktaal leren, je verkoopvaardigheden verbeteren en je kansen op een baan in de Euregio vergroten, dat zijn belangrijke streefpunten van het project.  

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, dhr. R. Knops,  opent de finale om 10.00 uur.