Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Project in Contact: studenten ROC Nijmegen pakken overlast aan

Geplaatst op 01 maart 2021

Door coronamaatregelen vinden studenten vaak moeilijker een stageplaats. In de zoektocht naar alternatieven hiervoor kwam ROC Nijmegen in contact met Politie Nijmegen. Zij gaven aan dat zij een stijgend aantal meldingen van overlast rondom het Centraal Station in Nijmegen binnenkregen. Studenten HTV (Handhaving, Toezicht en Veiligheid van ROC Nijmegen hebben in samenwerking met de politie een plan bedacht om deze overlast tegen te gaan. Als onderdeel van dit ‘’Project In Contact’’ zullen studenten HTV de komende 10 weken rondom het stationsplein en eventueel op andere plekken surveilleren. Op 18 februari 2021 werden de eerste studenten ingezet.

Praktijkervaring

Gedurende het project zijn er iedere donderdagmiddag en -avond 2 studenten en een begeleider aanwezig voor surveillancedienst. Donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur, en donderdagavond van 17.00 tot 21.00 uur. Uit analyse van de overlast is namelijk gebleken dat de piek van overlast in het weekend en de donderdagmiddag/avond ligt. De studenten hebben een signalerende en verwijzende functie en zullen mogelijke overlastgevers en voorbijgangers te woord staan. Op die manier doen de studenten de nodige praktijkervaring op.

Van en voor studenten

Het project is grotendeels van- en voor de studenten, maar wordt vanuit de zijlijn bijgestuurd door de politie. De studenten zijn zelf verantwoordelijk voor de rapportage en overdracht van informatie. Vanuit de politie is er naast de wijkagent een agent, die zelf de HTV-opleiding heeft gevolgd, die op verschillende momenten in het project aansluit. Deze agent is er voor een stuk begeleiding, advies en gezamenlijk optreden. Na het project zullen de studenten een eindverslag maken dat wordt gepresenteerd aan de wijkagent.

Op 1 februari 2021 ging het project van start. Allereerst hadden de studenten een kennismakings- en probleem/vraagstellingsgesprek met de wijkagent. Ook bezochten ze de locatie en werden de kerntaken benadrukt en besproken. Vervolgens leverden de studenten een gezamenlijk surveillanceplan. Hierin staat de manier van werken, de doelstelling en wie de lokale partners zijn. De eerste studenten zijn inmiddels ingezet voor surveillance.

Terug naar boven