Nieuwe voorzitter CvB voor ROC Nijmegen

Geplaatst op 20 december 2018

Peter van Mulkom, nu lid van het College van Bestuur van ROC Nijmegen, is gisteren door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van dat College met ingang van 1 september 2019. De benoeming van Peter van Mulkom volgt op het eerder deze maand aangekondigde vertrek van Hanneke Berben, eveneens per 1 september 2019.

Kwaliteiten

In de afgelopen jaren heeft Peter zich als lid van het College van Bestuur gemanifesteerd als een uitstekend bestuurder. De Raad is ervan overtuigd dat hij de kwaliteiten heeft om deze functie op de juiste wijze in te vullen.

Brede steun

Ook heeft de Raad vastgesteld dat Peter kan steunen op een breed draagvlak binnen de organisatie: bij Hanneke Berben, bij de directie en bij de medewerkers. Eerder is de voorgenomen benoeming van Peter voor advies voorgelegd aan de Ondernemings- en Studentenraad en zij hebben ons hierop een positief advies gegeven.

Vacature

Met de benoeming van Peter van Mulkom als voorzitter ontstaat er een vacature. In de komende periode worden acties genomen die gericht zijn op het tijdig voorzien in - en het benoemen van een nieuw lid in het College van Bestuur.

Wij wensen Peter veel succes met de voorbereiding op zijn nieuwe rol.