Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Leren, werken en onderzoeken op één plek

Geplaatst op 11 mei 2022

Sint Maartenskliniek, HAN University of Applied Sciences en het ROC Nijmegen slaan handen ineen voor Leer- en INnovatie Team (LINT).

 

Onvoldoende gekwalificeerd personeel staat in het rijtje van toprisico’s voor de zorg. Goede leerwerkplekken voor studenten zijn dan ook essentieel met het oog op de toekomstige arbeidsmarktvraag. Daarom bekrachtigden op woensdagavond 11 mei de Sint Maartenskliniek, de HAN University of Applied Sciences en het ROC Nijmegen de samenwerking in het Leer- en INnovatie Team (LINT). In het LINT coachen en begeleiden adviseurs en docenten van deze onderwijsinstellingen studenten, leerlingen én werkbegeleiders op de afdeling Neurorevalidatie van de Sint Maartenskliniek. Een unieke samenwerking, want niet eerder sloegen deze partijen de handen op dit vlak ineen. De bestaande stevige samenwerking ten aanzien van onderzoek en opleiden wordt hiermee verder uitgebouwd.

Wederkerig leren

Het LINT geeft de mogelijkheid om studenten, docenten en zorgprofessionals in de interdisciplinaire praktijk op te leiden, zodat er sprake is van wederkerig leren. Studenten krijgen bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheid over de dagelijkse zorg op de afdeling, waardoor ze hun opgedane kennis direct in de praktijk kunnen brengen. Werkbegeleiders krijgen op hun beurt meer ruimte om zich te focussen op hun rol als begeleider. Het onderwijs vindt op locatie plaats.
Een extra bijkomstigheid is dat studenten worden gestimuleerd om praktijkonderzoek te doen – bijvoorbeeld naar hoe patiënten meer de regie kunnen nemen over hun revalidatieproces. Daarmee onderscheidt het LINT zich van een ‘reguliere’ leerafdeling.

Opschalen

In de praktijk verzorgt het LINT acht klinische bedden binnen de afdeling Neurorevalidatie. De zorg wordt door negen studenten uitgevoerd, onder supervisie van ervaren verpleegkundigen, de werkbegeleiders. Het plan is om dit jaar nog verder uit te breiden, zodat het aantal bedden en de bezetting kan worden opgeschaald. Voor patiënten betekent dat meer handen aan het bed en betere zorg.

Ingrid van Kraaij, onderwijsmanager cluster Gezondheidszorg (ROC Nijmegen): “Een goede samenwerking is de sleutel tot succes. Dat geldt ook voor het LINT. Enerzijds wordt het personeelstekort in de zorg aangepakt, anderzijds leren aankomende professionals van de zittende professionals – en andersom – én vindt er onderzoek plaats. Onderwijs en zorg komen zo dichterbij elkaar. Wat willen we nog meer?”

Fon Zeegers, coördinator opleidings-/leerafdelingen (paramedische en verpleegkunde studies, HAN): “Als wij onze verpleegkundige en paramedische studenten alleen maar solistisch zouden opleiden, is er geen verbinding met de beroepspraktijk. Onze organisaties hebben daarom een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het opleiden van de professionals van de toekomst. In het LINT wordt er niet gewerkt in de ouderwetse leerling-gezel-meester vorm; er is echt sprake van wederkerig leren. Die gelijkwaardigheid is ontzettend prettig.”

Terug naar boven